Wiemy kto wykona nowe 70 kilometrów A18

BT, mat. prasowe | Utworzono: 2020-03-27 14:13
Wiemy kto wykona nowe 70 kilometrów A18 - fot. GDDKiA
fot. GDDKiA

Decyzja KIO i ponowna ocena ofert

Pod koniec stycznia br. oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku blisko 12 km od granicy z Niemcami.

Na początku lutego firma PORR złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która to uwzględniła odwołanie w całości i nakazała powtórzenie przez Zamawiającego czynności oceny i badania ofert, z uwzględnieniem odrzucenia oferty firmy Strabag Infrastruktura Południe.

DK 18 stanie się A18

Dostosowanie obecnej DK18 do parametrów autostrady podzielono na dwa zakresy. Pierwszy obejmuje odcinek o długości ok. 1,3 km od końca mostu na Nysie Łużyckiej, gdzie zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i rozbudowa obu jezdni. Natomiast na dalszym odcinku, o długości ok. 10,5 km, rozbudowana zostanie jezdnia południowa. Przypomnijmy, że jezdnię północną na całym 70-kilometrowym odcinku przebudowano w pierwszym etapie prac, w latach 2004-2006.

- Południowa jezdnia autostrady A18 od lat wymagała przebudowy. Podjęliśmy to wyzwanie i zapewniliśmy finansowanie realizacji. Wreszcie znikną trudności, z którymi borykają się kierowcy na tej trasie. Zaś do 2025 r. zakończy się budowa całej sieci autostrad w Polsce - podkreśla Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Co w ramach zamówienia GDDKiA

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa(za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A (autostrady). W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule “Projektuj i buduj".

40 miesięcy na realizację

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek „zero” i „jeden”) - wybór najkorzystniejszej oferty,
  • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - podpisanumowa na realizację robót w dniu 14 listopada 2019 r.,
  • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa - planowane ogłoszenie przetargu na roboty w II połowie 2020 r.,
  • granica województwa - węzeł Golnice - planowane ogłoszenie przetargu na roboty w II połowie 2020 r.

Kolejne dwa odcinki do Golnic w przygotowaniu

Przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawców dwóch kolejnych odcinków autostrady A18 przeprowadziliśmy aktualizację dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do Wojewody Lubuskiego trafiły już stosowne wnioski. Dotyczy to odcinka od km 33+760 do km 50+000 (16,2 km) oraz od km 50+000 do km 71+533 węzeł Golnice (21,5 km). Po otrzymaniu nowej decyzji ZRID ogłosimy przetarg na realizację w systemie tradycyjnym. Prace przy przebudowie czterech odcinków trasy i dostosowaniu ok. 70 km do parametrów autostrady planujemy zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.


Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.