Spór o nowy szpital onkologiczny. Klinika Hematologii: To nadużycie

RW, GN | Utworzono: 2021-12-30 15:16 | Zmodyfikowano: 2021-12-30 15:17
Spór o nowy szpital onkologiczny. Klinika Hematologii: To nadużycie  - fot. Projekt Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu (mat. prasowe)
fot. Projekt Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu (mat. prasowe)

Zdaniem prof. Tomasza Wróbla kierownika Kliniki Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w regionie wiodącym ośrodkiem zajmującym się leczeniem hematologicznym jest uniwersytecka klinika.

"Powstający we Wrocławiu Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny w żaden sposób nie będzie zastępował innych podmiotów medycznych, nie będzie dla nich konkurencją" - to fragment odpowiedzi Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na list otwarty. Rzecznik marszałka Michał Nowakowski dodaje, że ośrodki mają ze sobą współpracować.

Dyrektor DCO Adam Maciejczyk przekonuje, że hematologia nie jest tworzona w nowym szpitalu de novo. "Kontynuujemy zatrudnianie tego samego, doświadczonego personelu, który, co warto podkreślić, jako jeden z pierwszych w Polsce, wykonywał przeszczepienia komórek macierzystych. W sumie szpital ma na koncie ponad 1400 przeszczepień komórek krwiotwórczych. Dr Adam Maciejczyk przekonuje, że rozszerzenie działalności ma służyć wszystkim pacjentom w regionie.

Dyrektor DCO Adam Maciejczyk podkreśla, że pacjenci w naszym regionie mają bardzo długi czas oczekiwania na wizytę w poradni hematologicznej. W przysłanym do naszej redakcji oświadczeniu pisze: wg informacji z dnia 30.12.2021 - możliwy termin wizyty w poradni hematologicznej Kliniki Hematologii UMED we Wrocławiu przypada na marzec 2023 roku. Sugerowanie zamknięcia istniejącego od kilkudziesięciu lat ośrodka hematologii w naszym szpitalu, przy tak dużym zapotrzebowaniu ze strony pacjentów, jest nieprzemyślane - dodaje szef DCO.

Kierownik uniwersyteckiej Kliniki pytany o kolejki do szpitala tłumaczy, że pacjenci pilni przyjmowani są bez zbędnej zwłoki. Rocznie w ośrodku przy ulicy Pasteura wykonuje się ponad 120 transplantacji szpiku. Klinika ma 50 łóżek, uczelnia zamierza rozszerzyć działalność i apeluje do marszałka o wsparcie budowy nowego ośrodka hematologicznego w kampusie przy Borowskiej.

List otwarty do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii prof. Adama Maciejczyka

W związku z planami budowy nowego Dolnośląskiego Centrum Onkologii i połączeniem tej placówki ze szpitalem przy ul. Grabiszyńskiej została dokonana zmiana nazwy DCO na Dolnośląskie Centrum, Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. W odniesieniu do hematologii jest to nadużycie, które wprowadza w błąd pacjentów oraz środowisko medyczne.

Klinika Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego od wielu lat jest największym i najważniejszym ośrodkiem hematologicznym na Dolnym Śląsku. Obecnie pracuje w niej 18 specjalistów hematologów, specjalistów transplantologów, w tym 7 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 11 doktorów nauk medycznych. Wykonujemy rocznie ponad 120 transplantacji szpiku. Leczymy głównie pacjentów z Dolnego Śląska – 14 tys. porad ambulatoryjnych, 5 tys. hospitalizacji dziennych oraz 6 tys. hospitalizacji w ciągu roku.

Pracownicy Kliniki biorą udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, są autorami publikacji w najlepszych czasopismach naukowych takich jak New England Journal of Medicine, Blood, Lancet, Haematologica. Nasi lekarze są ekspertami w leczeniu białaczek, chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego oraz zaburzeń krzepnięcia krwi. Są regularnie zapraszani do prowadzenia wykładów i szkoleń. Wyrazem uznania dla ich wiedzy i doświadczenia jest fakt, że zasiadają w zarządach najważniejszych towarzystw naukowych i stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskich Grup Badawczych Białaczek i Chłoniaków, Polskiej Grupy Szpiczakowej. Są też członkami międzynarodowych towarzystw m.in. American Society of Hematology, European Hematology Association.

Kształcimy studentów oraz lekarzy specjalizujących się w hematologii, onkologii i chorobach wewnętrznych. Przytłaczająca większość specjalistów hematologii na Dolnym Śląsku zdobywała wiedzę w naszej Klinice.

Zwracam się zatem z apelem d p. Marszałka i p. Dyrektora o wyjaśnienie jakie merytoryczne przesłanki stoją za zmianą nazwy DCO? Jakimi zasobami w dziedzinie hematologii dysponuje DCO, aby uzurpować sobie prawo do nazwy Dolnośląskiego Centrum Hematologii? Słowo Centrum sugeruje bowiem ośrodek o najwyższym stopniu referencyjności. Wszystkie dane wskazują jednak, że takim Centrum dla mieszkańców naszego Regionu jest Klinika Hematologii USK.

Nie kwestionując potrzeby budowy nowej siedziby DCO zwracam uwagę, że inwestycja ta nie powinna odbywać się kosztem innych placówek medycznych. W interesie naszych pacjentów jest zrównoważony rozwój specjalistycznych ośrodków, a nie monopolizacja i walka o zasoby kadrowe i finansowe między publicznymi szpitalami. Nie ma potrzeby budowania hematologii w DCO. Najlepsze wyniki leczenia nowotworów krwi uzyskiwane są w dużych ośrodkach uniwersyteckich. Racjonalna analiza wskazuje, że aby zapewnić właściwą opiekę hematologiczną wystarczy zadbać o już istniejącą we Wrocławiu Klinikę Hematologii i zatroszczyć o oddziały hematologiczne w Legnicy czy w Wałbrzychu.

Hematologia na Dolnym Śląsku wymaga nakładów finansowych – Klinika mieści się obecnie w starym budynku przy ul. Pasteura. Mamy plany i możliwości przeniesienia się do nowoczesnego pawilonu przy ul. Borowskiej z wielospecjalistycznym zapleczem. Jednak bez finansowania centralnego lub regionalnego nie będzie to możliwe. Przeniesienie Kliniki do nowej lokalizacji przy ul. Borowskiej nie będzie kosztowało podatników więcej niż 10% kwoty, którą pochłonie budowa nowego DCO. Obecne, nieprzemyślane działania marketingowe i inwestycyjne Władz Samorządowych deprecjonują i niszczą hematologię we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Odpowiedź na List otwarty dotyczący Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego

Odpowiadając na List otwarty Pana prof. dr hab. n. med. Tomasza Wróbla - Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podkreślamy, że powstanie nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego to konieczna, oczekiwana od lat przez mieszkańców regionu, a zarazem największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków, realizowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Utworzenie nowoczesnego, wielospecjalistycznego szpitala o profilu onkologicznym, pulmonologicznym i hematologicznym jest kluczowe dla skutecznej walki z chorobami nowotworowymi. Współcześnie zachorowalność na nowotwory jest ogromna i cały czas postępuje. W trosce o życie i zdrowie Dolnoślązaków, aby skutecznie walczyć z chorobami nowotworowymi, potrzebny jest nowoczesny ośrodek onkologiczny zapewniający pacjentom kompleksową opiekę - diagnostykę, terapię i rehabilitację.

Nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu powstaje poprzez połączenie istniejących placówek medycznych prowadzonych przez Samorząd Województwa: Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO), Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych (DCTK) oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc (DCChP).

Nowy Szpital, w nowej lokalizacji i nowoczesnym obiekcie, będzie scalał funkcjonalności i zakresy lecznictwa łączonych trzech placówek medycznych. Opiekę nad pacjentami prowadzić będzie personel medyczny dotychczas pracujący w tych trzech podmiotach medycznych. Nazwa nowego Szpitala wyraża także szacunek do działalności medycznej personelu łączonych placówek, ich osiągnięć, doświadczenia i tradycji.

Nazwa jest również wynikiem ustaleń z pracownikami łączonych podmiotów, których przedstawiciele wielokrotnie artykułowali potrzebę uwzględnienia w nazwie odniesienia do ich dotychczasowej pracy i dorobku. Po prostu dotrzymujemy danego słowa!

Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny w żaden sposób nie będzie zastępował innych podmiotów medycznych, nie będzie dla nich konkurencją. Nowy Szpital nie zastąpi potrzeby leczenia coraz większej liczby pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi. Wzrost zachorowalności na nowotwory wymaga istnienia wszystkich ośrodków, które dotychczas realizowały opiekę onkologiczną nad pacjentami. Działalność nowego Szpitala służy rozszerzeniu lecznictwa onkologicznego w nowoczesnych warunkach.

Obawy Uniwersytetu Medycznego są bezpodstawne. W skutecznej walce z nowotworami nie ma konkurencji pomiędzy ośrodkami medycznymi. Działalność medyczna skupiona jest na skutecznej diagnostyce i terapii - na zdecydowanej walce o zdrowie i życie pacjentów. Dolnoślązacy czekają od wielu lat na nowoczesny szpital onkologiczny.

Obecna lokalizacja DCO przy ul. Hirszfelda we Wrocławiu, czy DCChP i DCTK przy ul. Grabiszyńskiej w starych budynkach mocno ogranicza ich funkcjonowanie. Działalność trzech połączonych placówek w nowej lokalizacji nie będzie naruszać działalności medycznej, w tym również w dziedzinie hematologii, wykonywanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Co więcej, nowy Szpital wspierać będzie rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej, także tej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny oraz Pana Prof. Wróbla.

Krytyka odnosząca się do negowania „hematologii” w nazewnictwie nowego Szpitala budzi nasze zdumienie, które potęguje fakt, że sam Pan Prof. Tomasz Wróbel, jako członek Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zaopiniował pozytywnie Statut nowego Szpitala, który mówi o utworzeniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

W treści Listu otwartego Pan Prof. Tomasz Wróbel wskazuje również na brak potrzeby budowania hematologii w ramach Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Wyjaśnić należy, że hematologia w DCTK istnieje od lat i posiada znakomite osiągnięcia. Obecność hematologii w strukturach Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego DCO jest kontynuatorem działalności DCTK i skupia ten sam, doświadczony personel, który jako jeden z pierwszych w Polsce zespołów wykonywał przeszczepienia komórek macierzystych.

Centrum Hematologiczno-Transplantacyjne DCO realizuje każdy rodzaj terapii w zakresie najwyższego poziomu referencyjnego, w tym z dostępem do wszystkich programów lekowych Ministerstwa Zdrowia w zakresie hematoonkologii oraz ratunkowym dostępem do technologii lekowych, które stwarzają szanse nowoczesnego i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. DCO jest obecnie jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku będącym jednocześnie ośrodkiem transplantacyjnym i ośrodkiem dawców szpiku.

Już teraz widocznym efektem połączenia DCO z DCTK jest przyspieszenie procesu diagnostyki i leczenia pacjentów hematologicznych.

Powstanie Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego jest priorytetem dla Samorządu Województwa. Inwestycja jest prowadzona z poszanowaniem zasad dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Finalizowany jest program funkcjonalno-użytkowy nowego Szpitala, a na początku 2022 roku planowany jest wybór wykonawcy prac budowlanych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Odpowiedź Adama Maciejczyka, szefa DCO na List otwarty Pana prof. dr hab. n. med. Tomasza Wróbla, Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uprzejmie przypominam, że utworzone Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii jest kontynuatorem działalności realizowanej od kilkudziesięciu lat przez trzy łączące się szpitale - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych. Podkreślam, że hematologia nie jest tworzona w nowym szpitalu de novo. Kontynuujemy zatrudnianie tego samego, doświadczonego personelu, który, co warto podkreślić, jako jeden z pierwszych w Polsce, wykonywał przeszczepienia komórek macierzystych - w 1987 roku pierwsze przeszczepienie autologicznych komórek macierzystych, w roku 1989 pierwsze allogeniczne od dawcy rodzinnego, w 1996 z krwi pępowinowej (wspólnie z ośrodkiem warszawskim) i w 1997 od dawcy niespokrewnionego (jednocześnie z ośrodkiem katowickim). Wszystkie te zabiegi ośrodek wykonał jako pierwszy w województwie dolnośląskim. Łącznie to ponad 1400 przeszczepień komórek krwiotwórczych.
Uprzejmie informuję również, że ośrodek jest akredytowany przez dwie najważniejsze instytucje monitorujące transplantacje komórek krwiotwórczych na świecie: European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) od 1994 roku i amerykański National Marrow Donor Program (NMDP) od 2002 roku.
Placówka jest akredytowana do przeprowadzania szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Ośrodek zatrudnia specjalistów z zakresu hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej, a także lekarzy w trakcie specjalizacji z hematologii oraz z transplantologii klinicznej, również z innych ośrodków. Nasi lekarze są ekspertami w leczeniu wszystkich nowotworów układu krwiotwórczego, także anemii aplastycznej oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych, w tym także szczególnie złożonej opieki potransplantacyjnej, obejmującej terapie komórkowe (DLI).
Nasz szpital posiada status Instytucji Naukowej. Pracownicy ośrodka biorą udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych (w tym będąc inicjatorami i koordynatorami – Polskiej Grupy Badawczej Białaczek i Chłoniaków oraz European Group for Blood and Marrow Transplantation), są członkami międzynarodowych towarzystw (European Hematology Association, European Group for Blood and Marrow Transplantation), autorami i współautorami ponad 200 doniesień naukowych z ponad 2200 cytowań oraz głównymi wykonawcami i współwykonawcami projektów sponsorowanych przez EU (m.in. StemNet).
Zgodnie z opracowaniem analitycznym AOTMiT z dnia 26.06.2019 ośrodek został zakwalifikowany na III (najwyższy) poziom referencyjny. Jest wysokospecjalistyczną jednostką, obejmuje pacjentów pełną opieką w zakresie diagnostyki i leczenie każdego typu nowotworu hematologicznego, posiada oddział hematologiczny z pododdziałem intensywnej opieki hematologicznej (umożliwiającym hospitalizacje w warunkach ubogobakteryjnych), z pododdziałem leczenia dziennego i przyszpitalną poradnię hematologiczną oraz dysponuje ośrodkiem przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych.
Centrum Hematologiczno-Transplantacyjne Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii realizuje każdy rodzaj terapii w zakresie najwyższego poziomu referencyjnego, w tym z dostępem do wszystkich programów lekowych MZ w zakresie hematoonkologii oraz ratunkowym dostępem do technologii lekowych (RDTL), które dają gwarancje nowoczesnego i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.
Nasz szpital jest obecnie jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku, będącym jednocześnie ośrodkiem transplantacyjnym i ośrodkiem dawców szpiku, posiadającym zaplecze i zasoby do kompleksowego typowania HLA, doboru niespokrewnionych dawców komórek macierzystych i ich przeszczepiania, co zapewnia kompleksowość obsługi pacjenta hematologicznego, kwalifikowanego do transplantacji. Krajowy Bank Dawców Szpiku (KBDSz), składający się z Ośrodka Dawców Szpiku i Laboratorium Badania Antygenów Zgodności Tkankowej (HLA) funkcjonuje od 1994 roku i posiada pozwolenie MZ na prowadzoną w pełnym zakresie działalność. KBDSz zarejestrował w bazie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej Poltransplant 13 369 dawców. Dawcy z naszego rejestru są aktywowani na wniosek polskich i zagranicznych ośrodków doborowych (łącznie do 22 krajów). Ogółem w 2020 roku wykonano 80 procedur doboru dawcy niespokrewnionego oraz wykonano 204 typowania HLA w ramach doboru dawcy rodzinnego dla pacjentów DCO, pacjentów Kliniki Hematologii USK we Wrocławiu oraz ośrodków w Gliwicach i Lublinie.
Ośrodek posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności na:
pobieranie od dawcy żywego komórek szpiku, w tym krwiotwórczych i mezenchymalnych, pobieranie od dawcy żywego komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, pobieranie od dawcy żywego limfocytów  krwi obwodowej, auto i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, auto i allogeniczne zastosowanie komórek mezenchymalnych, allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (DLI), autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (nie do DLI)
testowanie komórek tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie typowania antygenów zgodności tkankowej (HLA) na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości
gromadzenie, testowania, przetwarzania, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych i mezenchymalnych ze szpiku, z krwi obwodowej oraz limfocytów
wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

W 2021 roku, nawet w trudnych warunkach pandemii, wykonaliśmy 49 przeszczepień, w tym 6 szczególnie wymagających zabiegów transplantacji od dawcy haploidentycznego.
Obecnie pacjenci w naszym regionie mają bardzo długi czas oczekiwania na wizytę w poradni hematologicznej, wg informacji z dnia 30.12.2021 - możliwy termin wizyty w poradni hematologicznej Kliniki Hematologii UMED we Wrocławiu przypada na marzec 2023 roku. Sugerowanie zamknięcia istniejącego od kilkudziesięciu lat ośrodka hematologii w naszym szpitalu, przy tak dużym zapotrzebowaniu ze strony pacjentów, jest nieprzemyślane.
Uprzejmie informuję, że nowa nazwa szpitala, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii powstała na prośbę pracowników wszystkich trzech szpitali, którzy w ten sposób chcieli podkreślić osiągnięcia i tradycji łączonych ośrodków.
Uprzejmie przypominam, że Pan Profesor, jako członek Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, w dniu 10.10.2021 pozytywnie zaopiniował Statut nowego Szpitala z nazwą Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.
Podsumowując, chciałbym podkreślić gotowość Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii do współpracy z Katedrą i Kliniką Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zarówno w zakresie działalności klinicznej, jak i naukowej.


Z wyrazami szacunku

Adam Maciejczyk

Dyrektor
Dolnośląskiego Centrum Onkologii
We Wrocławiu

Reklama

Komentarze (2)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Leon2022-01-04 20:49:08 z adresu IP: (78.9.xxx.xxx)
W sumie nie wiem, o co sie tak kłócą? Jakies chore ambicje po jednej i drugiej stronie, a marszałek dokłada do pieca. I na jedną hematologie ( Pasteura) i na drugą ( Grabiszyńska) nie sposób się dostac, czekanie długimi tygodniami na pierwsza wizytę. W sam raz tyle, by umrzeć lub by choroba poczyniła spustoszenie nie do naprawy. A tym w głowie spory semantyczne i przerzucają się listami. Buźki pełne jak zwykle pustych hasełek że "po pierwsze pacjent", a co o chodzi? o kasę, władzę, ambicje własne i zaszczyty.
~Dolnoślązak2021-12-31 14:44:56 z adresu IP: (31.11.xxx.xxx)
Czekamy na nowoczesny szpital. A w tym czasie niektórym sodówa wali na głowy. Przed czym się tak boją, przed konkurencją. Pacjenci są najważniejszy a kłótnie nikomu nie służą.