Zawieszony komornik sądowy oskarżony o przywłaszczenie 1,8 mln zł

PAP,mk | Utworzono: 2022-07-14 17:18
Zawieszony komornik sądowy oskarżony o przywłaszczenie 1,8 mln zł - fot. archiwum RW (zdjęcie ilustracyjne)
fot. archiwum RW (zdjęcie ilustracyjne)

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn poinformowała w czwartek, że skierowano do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko zawieszonemu w czynnościach służbowych komornikowi sądowemu Rafałowi O., któremu zarzucono przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie pieniędzy.

Aktem oskarżenia objęto też dwie inne osoby pracujące w jego kancelarii: asesor komorniczą Renatę P. oraz księgową Katarzynę S., które współdziałały w popełnieniu przestępstw z Rafałem O.

"Pokrzywdzone w sprawie są 64 osoby, w tym większość to osoby fizyczne. Łączna kwota przywłaszczonych przez Rafała O. powierzonych mu w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych pieniędzy wyniosła 1,8 mln zł" - powiedziała rzecznik.

Wyjaśniła, że zarzuty aktu oskarżenia obejmują okres od 2009 roku do 2019 roku. Rafał O. przywłaszczył sobie pieniądze pochodzące z wpłat dokonywanych przez dłużników i wierzycieli w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

"Dowodami potwierdzono, że oskarżony z rachunków bankowych kancelarii komorniczej przeznaczył łącznie kwotę około 1 miliona złotych na spłatę swoich prywatnych zobowiązań w różnych bankach, a w tym na spłatę zaciągniętych kredytów na zakup samochodów" - powiedziała rzecznik.

Wyjaśniła, że przywłaszczył sobie też nienależne mu środki w kwocie ponad 90 tys. zł z tytułu różnicy pomiędzy pobranymi od stron postępowania egzekucyjnego, a faktycznie wydatkowanymi kosztami za doręczenia korespondencji. Pobrał też nienależny mu dochód w kwocie zawyżonej o ponad 26 tys. zł, a podczas zawieszenia w czynnościach służbowych bezprawnie pobrał z kasy kancelarii komorniczej gotówkę w łącznej kwocie ponad 133 tys. zł.

"Rafał O. współdziałał z oskarżoną Renatą P., która bezpodstawnie wypłacała zawieszonemu w czynnościach służbowych Rafałowi O. z kasy kancelarii komorniczej gotówkę. W okresie od 2012 roku do 2019 roku oskarżony Rafał O. w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych przywłaszczył powierzone mu środki stanowiące mienie znacznej wartości w kwocie około 500 tys. zł, polecając usunięcie automatycznie naliczonych przez program księgowy +Komornik SQL+ kwot opłat za czynności egzekucyjne i następnie nanosząc ręcznie zawyżone opłaty" - powiedziała rzecznik.

Dodała, że pobierał opłaty egzekucyjne w nienależnych wysokościach oraz nie wykonywał orzeczeń sądów, korygujących nienależnie pobrane opłaty i nakazujących ich zwrot stronom postępowania egzekucyjnego.
"W wymienionym okresie Rafał O. także bezprawnie pobrał opłaty za przelewy bankowe w kwocie ponad 61 tys. zł. Rafał O. współdziałał z dwiema innymi oskarżonymi Renatą P. i Katarzyną S., które między innymi dokonywały manipulacji w komputerowym programie księgującym +Komornik SQL+ w celu zawyżania opłat egzekucyjnych" - powiedziała rzecznik.

Rafała O. prokurator oskarżył o dwa przestępstwa przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości.
Renatę P. prokurator oskarżył o przekroczenie uprawnień oraz o przestępstwo przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wyniku czego oskarżony Rafał O. przywłaszczył powierzone sobie środki stanowiące mienie znacznej wartości.

Katarzynę S. prokurator oskarżył o zachowania polegające na ręcznym ingerowaniu w system księgowy w zakresie opłat egzekucyjnych i inne, które pozwoliły Rafałowi O. na przywłaszczenie środków pieniężnych stanowiących mienie znacznej wartości.

Rafał O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

"Przesłuchana w charakterze podejrzanej Renata P., choć nie przyznała się do stawianych jej zarzutów, to treść jej wyjaśnień potwierdza współudział tej oskarżonej w popełnieniu przestępstw objętych niniejszym aktem oskarżenia. Prokurator tytułem środka zapobiegawczego zawiesił tę oskarżoną w czynnościach służbowych asesora komorniczego. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Katarzyna S. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia" - podała prok. Tkaczyszyn.

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na ruchomościach i nieruchomościach Rafała O. w łącznej kwocie około 600 tys. zł oraz na nieruchomości Renaty P. w kwocie około 450 tys. zł.

Oskarżonym grozi od roku do lat 10 lat więzienia.

Komornik sądowy Rafał O. prowadził działalność egzekucyjną pod nazwą Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Legnicy od 1998 roku. Postanowieniem ministra sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2019 roku został zawieszony w czynnościach komornika.

Element Serwisów Informacyjnych PAP
Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.