W Lubinie powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

WK, inf. prasowa | Utworzono: 2022-10-04 15:52
A|A|A

fot. mat. prasowe

- W ubiegłym roku, dzięki porozumieniu z samorządem Lubina, zainicjowaliśmy powstanie dwóch ważnych inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu w tym miejscu powstanie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jednocześnie jednostka Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zyska wkrótce nowoczesną podstację w Lubinie. Do opieki medycznej w regionie podchodzimy w sposób kompleksowy, chcąc zapewnić najlepszy jej standard dla wszystkich Dolnoślązaków – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Budowa Centrum zaplanowana jest na ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 milionów złotych. Samorząd Województwa czyni starania o umieszczenie tej inwestycji na liście projektów, które będą dofinansowane przez program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

 - Otwieramy dziś budowę przełomowej inwestycji w psychiatrię dziecięcą dla terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Budowa Centrum obejmującego wszystkie poziomy referencyjne zapewni kompleksową opiekę i wsparcie nie tylko chorym dzieciom, ale także ich rodzinom. Obecnie negocjujemy program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska i mamy nadzieję, że będzie to jedna z sztandarowych inwestycji wspartych z tego źródła – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich potrwa około roku i obejmie budowę pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czyli pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu. To w tym miejscu ustalony zostaje indywidualny plan leczenia i krótkoterminowe oddziaływania psychoterapeutyczne oraz wsparcie psychospołeczne.

Na II poziomie referencyjnym znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Te instytucje dedykowane są pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego. Oddział Dzienny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wymagających specjalistycznych, zwykle bardzo intensywnych, oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza możliwości Poradni, lecz w danym momencie niewymagających pobytu na oddziale całodobowym.

 – To nasza odpowiedź na problemy ludzi młodych. Nie budujemy szpitala, budujemy system, którego nie ma nikt inny w Polsce – podsumowuje prezydent Lubina Robert Raczyński.

Na oddziale dziennym przewidziano pobyt dzieci w wieku szkolnym, łącznie 104 pacjentów w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy szkoły podstawowej od zerówki do klasy III, klasy szkoły podstawowej od klasy IV do VIII oraz klasy szkoły średniej od klasy I do IV.

Ostatni, III poziom referencyjny, zajmuje Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie on dedykowany pacjentom w stanach nagłych oraz wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii. Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego będzie miał zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.

Ośrodek będzie dysponował łącznie 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych. Infrastruktura została tak przygotowana, aby mali pacjenci mogli realizować obowiązek szkolny.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama