Będą dodatkowe miejsca w żłobkach

Elżbieta Osowicz | Utworzono: 2014-06-09 13:03 | Zmodyfikowano: 2014-06-09 13:06
A|A|A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Ralf Lotys/Wikipedia)

Listy dzieci przyjętych do placówek zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych żłobkach. Opiekę znalazło 1,5 tysiąca maluchów.

Kolejna tura rekrutacji do wrocławskich żłobków rozpocznie się w lipcu. Miasto na stworzenie 600 dodatkowych miejsc dla dzieci przeznaczy 5 milionów złotych. Wcześniej ogłoszony zostanie konkurs dla zainteresowanych placówek.

Mówi Anna Bytońska z wrocławskiego magistratu:Od 10 czerwca do końca miesiąca będą podpisywane umowy z rodzicami. Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy zostanie podana 29 sierpnia.

ZOBACZ TEŻ: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do żłobków publicznych (źródło: Wroclaw.pl)

Podania do żłobków publicznych
Dokumenty należy złożyć osobiście tylko w jednej wybranej placówce. Uwaga! Złożenie podań - "protokołów ze zgłoszenia dziecka"w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez gminę) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
Punktacja i kryteria rekrutacji do żłobków publicznych

1. Kryteria obligatoryjne
zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia (zameldowanie stałe lub czasowe na dzień 15.05.2014)
wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)

2. Kryteria dodatkowe
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
Wielodzietność 200 pkt
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego żłobka 10 pkt
Lokalizacja żłobka w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Trudna sytuacja rodzinna 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, zasady, punktacja żłobki publiczne - do pobrania w pliku doc.

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

Od 18.04.2014 do 30.05.2014 r. - pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków i miejsc - załącznik pdf) wniosku "Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015", który jest dostępny również na stronach internetowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
15.05.2014 do 30.05.2014 r. - przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków.
9.06.2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Od 10.06.2014 do 30.06.2014 - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015.
29.08.2014 r. godz. 10.00 - lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy.

Rekrutacja do żłobków niepublicznych z miejskim dofinansowanie

Podania do żłobków niepublicznych
Są to miejsca w żłobkach niepublicznych, dofinansowane przez miasto. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2014/2015 na podstawie "Formularza kontynuacji". Punktacja i kryteria do żłobków niepublicznych z miejskim dofinansowaniem:

1. Kryteria obligatoryjne
zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia (zameldowanie stałe lub czasowe na dzień 15.05.2014)
wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)

2. Kryteria dodatkowe
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
Wielodzietność 200 pkt
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego żłobka 10 pkt
Lokalizacja żłobka w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Trudna sytuacja rodzinna 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, terminy, zasady, punktacja żłobki niepubliczne z miejskim dofinasowaniem - plik w formacie pdf

Lista żłobków niepublicznych z miejskim dofinasowaniem.pdf

Harmonogram rekrutacji do żłobków niepublicznych

 
Od 18.04.2014 do 30.05.2014 r. - pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków będzie opublikowany 14 maja 2014 r.) wniosku "Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015", który jest dostępny również na stronach internetowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
15.05.2014 do 30.05.2014 r. - przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków.
9.06.2014 r. godz. 10.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Od 10.06.2014 do 30.06.2014 - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015.
29.08.2014 r. godz. 10.00 - lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy.
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~bardzo zły
2014-06-10 10:06:04
z adresu IP: (178.37.xxx.xxx)
Ocena: -4
Normalna fikcja ,napiszcie ile dzieci się nie dostało!!!!
~tomek
2014-06-10 08:56:33
z adresu IP: (78.10.xxx.xxx)
Ocena: -4
Fikcja i bujda na resorach moja córka nie dostała się do przedszkola i pyta mnie dlaczego tatusiu nie bawię się z dziećmi. może szanowny p. dutkiewicz odpowie mojej córce. Ta pkt to fikcja normalna rodzina nie ma szans. Zamiast muzeów imprez trzeba budować przedszkola, żłobki a nie pomniki dla potomnych. Jak słyszę jaki to super gospodarz to na wymioty mi się zbiera. Dosypywanie do budżetu śląska co chwilę kasy, ograniczanie ruchu aut brak przemyślanej komunikacji zbiorowej. Mam nadzieje, ze ludzie się obudzą w tym mieście
~Zły
2014-06-09 15:02:59
z adresu IP: (213.5.xxx.xxx)
Ocena: -4
Szkoda, że nie napiszecie przy okazji, że drugie tyle nie otrzymało miejsca. To jest po prostu granda.
Reklama