Co z tym remontem (REAKCJA24)

Marek Obszarny | Utworzono: 2016-05-16 13:59 | Zmodyfikowano: 2016-05-16 13:59
A|A|A
REAKCJA 24

Otrzymaliśmy też odpowiedź w tej sprawie: 

Szanowna Pani Redaktor,
remont drogi wojewódzkiej Nr 348 odcinkami polega na likwidacji przełomów od m.Małuszów do autostrady .
Długość remontowanego odcinka wynosi ok. 3 km. Wykonawca przystąpił do remontu zgodnie z zatwierdzonym projektem
„Czasowej organizacji ruchu dla prac związanych z likwidacją przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 348 odcinkami” (zatwierdzenie nr 205/2016 ).
Remontowany odcinek drogi został podzielony na dwie części. Na jednej części zamkniętej od strony m.Małuszów ruch się nie odbywa,
natomiast na drugiej części od strony autostrady, obowiązuje ruch wahadłowy sterowany światłami.

I. Na części odcinka drogi od strony m. Małuszów prace podzielone zostały na dwa etapy:
1) W pierwszym etapie, na odcinku od km 0+130 do km 0+950 zostały wykonane korytowanie i stabilizacja cementowa. Ze względów technologicznych
(dojrzewanie stabilizacji cementowej trwające 21 dni) dalsze prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego i układaniem na tym odcinku asfaltobetonów mogą rozpocząć się dopiero od 16.05.2016 r.
2) Drugi etap prac związany z korytowaniem i ułożeniem stabilizacji cementowej na odcinku od m.Małuszów do km 0+130 rozpocznie się od 16.05.2016 r.
Nadmieniam, iż na zamkniętym odcinku drogi możliwy jest ruch dla pojazdów mieszkańców i firm działających na tym terenie (co jest bardzo ważne dla LG).

II. Na części odcinka drogi od strony autostrady, gdzie odbywa się ruch wahadłowy, od km 1+175 do autostrady wykonana jest już stabilizacja.
Od 16.05.2016 r. rozpocznie się dalszy etap prac tj. wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, a następnie od 23.05.2016 r. ułożenie warstwy z betonów asfaltowych.
W związku z ruchem wahadłowym Wykonawca w przypadku tzw. korków ma obowiązek ręcznego kierowania ruchem, z czego się wywiązuje.
Planowane zakończenie inwestycji przypada na dzień 30.06. 2016 r., jednakże Wykonawca w przypadku sprzyjającej pogody deklaruje zakończenie robót do 16.06.2016 r.

Powyżej wskazane rozwiązane przyjęte zostało w celu zminimalizowania uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców i użytkowników remontowanej drogi.
Odwrócenie kierunku prowadzenia prac na odcinku zamkniętym dla ruchu, nie miałoby żadnego wpływu na termin otwarcia drogi, a z pewnością (z uwagi na wykopy)
przez dłuższy czas stanowiłoby większe utrudnienie dla mieszkańców i zakładów mieszczących się w tej strefie.

Z poważaniem
Leszek Loch
Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama