Kurator apeluje o pomoc przy egzaminach. Jest też informacja dla rodziców

materiały prasowe, jk | Utworzono: 2019-04-05 15:14 | Zmodyfikowano: 2019-04-05 15:18
A|A|A

(fot. Andrzej Owczarek)

Szanowni Państwo!
Bardzo proszę o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.


W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny, natomiast w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich. Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/egzaminy/ albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 1
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 12,
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Legnicy 
ul. F. Skarbka 3
(wejście od ulicy Bankowej)
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 22-24
Godziny pracy: od 7.00 do 15.00

W skład zespołu nadzorującego danego dnia nie może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje kierunkowe zgodne z przedmiotem, z którego w tym dniu przeprowadzany jest egzamin.

Terminy egzaminów
I. Egzamin gimnazjalny:
10 kwietnia 2019 r. (środa) część humanistyczna (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego)
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki)
12 kwietnia 2019 r. (piątek) język obcy nowożytny

|II. Egzamin ósmoklasisty:
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) język polski
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) matematyka
17 kwietnia 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

Każda osoba, która zgłosi swój akces, otrzyma informację zwrotną dotyczącą udziału w pracach zespołu we wskazanej szkole. Dyrektor szkoły rozstrzygnie wątpliwości, dotyczące kwalifikacji kandydata do zespołu nadzorującego, w oparciu o posiadane przez niego dokumenty i podejmie ostateczną decyzję o powołaniu do zespołu. Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail [email protected] lub na nr tel. 502 097 536.

Kurator zwrócił się też do rodziców, pisząc:

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Zapewnienie opieki (4) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola, szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

Rodzicu, o czym powinieneś dowiedzieć się od dyrektora przedszkola, szkoły w sprawie strajku

Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.
Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole i szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach.
Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.
Rodzic ma prawo zapytać dyrektora w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole, szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty(6).
podstawa prawna:

Podstawa prawna:
(1) Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
(2) Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
(3) § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
(4) Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
(5) Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
(6) Art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~wrocławianin
2019-04-07 11:09:44
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 5
Za fochy belfrów zapłacą zdrowiem i nerwami uczniowie. Straty finansowe poniosą rodzice i firmy ich zatrudniające. Wstyd że nauczyciele dali się tak POdpuścić.
~Były dyrektor
2019-04-06 12:02:33
z adresu IP: (156.17.xxx.xxx)
Ocena: 0
Warto zauważyć, że apel ten pisze były dyrektor szkoły. Czy, choć na chwilę, wyobraził sobie siebie w roli dyrektora, u którego wszyscy przystąpią do strajku?
~////
2019-04-06 01:42:07
z adresu IP: (5.184.xxx.xxx)
Ocena: 2
Jeśli jakiś uczeń zesłabnie, to dyrektor ma więzienie. Za niezapewnienie należytej opieki. warto ryzykować?
~Nigdy
2019-04-05 22:12:24
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -3
Jeżeli ktoś się zgłosi to wielki wstyd. Łamistrajki. Wstyd
~Egzamin
2019-04-05 22:12:08
z adresu IP: (195.22.xxx.xxx)
Ocena: -6
Niech pis sobie jaj nie robi, popierany nauczycieli. Już wpłynęły do internetu zeskanowane zadania dla gimnazjalistów i osmioklasistow.
~WROClove
2019-04-05 21:59:26
z adresu IP: (89.76.xxx.xxx)
Ocena: 3
Ja też uważam ze NAM SIĘ TO PO PROSTU NALEŻY - kwota wolna od podatku 30 000 zł !
~Tom
2019-04-05 21:55:12
z adresu IP: (194.54.xxx.xxx)
Ocena: 1
A ja mam taki pomysł dla Rządu. Zaproponować nauczycielom 3000 zł podwyżki w postaci premii. Podstawa ta co jest - a premia przyznawana na rok, zależnie od wyników egzaminów ich uczniów - np. 50 szkół w Polsce. Od razy i jakość nauczania będzie lepsza, i motywacja do pracy dobra, i pomysłów jak zachęcić dzieci do nauki mnóstwo.
~goschu
2019-04-05 21:49:27
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 4
A PO co ten Słuzalczy Strajk POlityczny tandetnych nauczycieli? To nie Elita a KLAKA POwska szantazuja dzieci i młodźiez.O WSTYD NAUCZYCIELE TO LGBT tez POPRZECIE .Juz zamet robicie a LATARNIKOW wprowadzicie.Wy nie umiecie nauczac to LATARNIK Was Oświeci????
~Aniela
2019-04-05 21:46:41
z adresu IP: (185.245.xxx.xxx)
Ocena: 2
Byłam na spotkaniu z panem kuratorem i doskonale słyszałam , iż emerytowani nauczyciele zapełnili już listę chętnych do obsadzenia egzaminów. Swoją drogą . ...Mam nadzieję , że znają przepisy i przystępując do pracy przyniosą aktualne badania i wypis z krk a dyrektorzy zdążą ich sprawdzić w rejestrach innych koniecznych. A Pan kurator zaśpiewa jak jest pięknie i wspaniale. Oj, chocholi taniec w kuratoriach tańczą, oj tańczą...
~Jola
2019-04-05 21:05:31
z adresu IP: (90.156.xxx.xxx)
Ocena: 1
A pan kurator przyjdzie pilnować uczniów? Chyba ma pan jeszcze uprawnienia nauczycielskie? Samemu należy się zabrać do pracy!
~Hehe
2019-04-05 17:26:28
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 9
Egzaminy nie są zagrożone - hahaha
~Wontek
2019-04-05 16:06:57
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 1
Historia kołem się toczy. Znowu nabór na łamistrajków. Judaszowe srebrniki w grze
~Olo
2019-04-05 15:52:32
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 8
Tak - dyrektorka rozmnoży tych kilku nauczycieli którzy nie strajkują - przez podział czy strączkowianie? Niech miasto się martwi! Wszyscy oprócz kuratorium! ten rzuca paragrafami. Rozpoczęła się nagonka na nauczycieli i dyrektorów. Kurator PiS - or
Reklama