Świadectwo energetyczne we Wrocławiu

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-08-03 12:19 | Zmodyfikowano: 2023-08-03 12:21
Dodaj do Wykop.pl
Świadectwo energetyczne we Wrocławiu - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to specyficzny dokument, który zawiera informacje na temat ilości energii, którą potrzebuje budynek lub jego fragment, takie jak mieszkanie czy lokal użytkowy, do normalnego funkcjonowania. Mówimy tu o energii wykorzystywanej do różnych celów, takich jak ogrzewanie, wentylacja, produkcja ciepłej wody czy chłodzenie. W kontekście budynków innych niż mieszkalne, ta lista może zawierać również oświetlenie.

Obowiązek posiadania tego dokumentu w pewnych okolicznościach wynika z regulacji europejskich. Zgodnie z informacjami na stronie rządu, świadectwa te są tworzone z myślą o promowaniu efektywnego energetycznie budownictwa oraz zwiększaniu świadomości społecznej na temat możliwości oszczędzania energii.

Dla osoby korzystającej z lokalu, będącej jego właścicielem czy najemcą, świadectwo energetyczne jest źródłem informacji o tym, ile energii jest rocznie potrzebne do utrzymania danego obiektu i jakie koszty są z tym związane.

Regulacje dotyczące tego tematu zawiera Ustawa z 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków, która została zaktualizowana 28 kwietnia 2023 roku. Przepisy wymagające przedstawienia świadectwa energetycznego osobie wynajmującej lub kupującej nieruchomość są stosunkowo nowe. Polskie prawo w ten sposób dostosowuje się do wymogów unijnych.


Kiedy i dlaczego potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jeśli jesteś posiadaczem domu czy mieszkania, które zamierzasz zatrzymać na własny użytek, nie musisz martwić się o świadectwo energetyczne. Natomiast, jeżeli planujesz sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość, konieczne będzie dla Ciebie uzyskanie takiego dokumentu i udostępnienie go potencjalnemu kupcowi lub najemcy.

Ważne jest to, że świadectwo energetyczne jest wymagane zarówno w przypadku standardowego najmu, jak i najmu okazjonalnego, którego umowę zatwierdza notariusz. Warto jednak dodać, że nowo wprowadzone regulacje dotyczą jedynie nowych umów najmu - jeśli obecnie wynajmujesz swoją nieruchomość, nie musisz zdobywać świadectwa energetycznego.

Regulacje są jednak uniwersalne dla wszystkich typów nieruchomości - dotyczą one zarówno mieszkań, jak i domów, niezależnie od tego, czy są one jednorodzinne czy wielorodzinne. Za każdym razem, kiedy taka nieruchomość będzie oferowana na sprzedaż lub do wynajmu, właściciel musi dostarczyć świadectwo energetyczne. Co więcej, rozważane jest wprowadzenie wymogu publikowania tego świadectwa już na etapie ogłoszenia o sprzedaży lub wynajmie.


Jak uzyskać świadectwo energetyczne we Wrocławiu i ile kosztuje?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, należy skontaktować się z audytorem energetycznym. Nie jest to jednak tak proste, jak może się wydawać. Nie każdy audytor energetyczny jest do tego uprawniony. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego wpisu do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Podmioty, które są do tego upoważnione, są wykwalifikowane, aby dokonać niezbędnych obliczeń i ocenić rzetelność informacji ergonomicznych dotyczących budynków. 

Warto zatem zwrócić się do takiego audytora w swoim mieście. We Wrocławiu, jak w innych miastach, można znaleźć kilku audytorów energetycznych, którzy spełniają te wymogi. 

My polecamy usługi firmy E-świadectwa, w skład której wchodzą tylko i wyłącznie doświadczeni i kompetentni audytorzy. Więcej informacji na temat tej firmy znajdziesz na stronie internetowej www.e-swiadectwa.com.


Cena świadectwa energetycznego we Wrocławiu

Cena za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w Wrocławiu może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej rozmiar, cel użytkowania, a także złożoność samego projektu.

Zazwyczaj koszt takiego dokumentu wynosi kilkaset złotych. Minimalna cena za świadectwo dla mieszkania to około 280 złotych, dla większych nieruchomości cena będzie wahać się w granicach 500-2000 złotych.

Jaka kara za brak świadectwa energetycznego we Wrocławiu?

Kary związane ze świadectwem energetycznym dotyczą nie tyle jego braku, co niedostarczenia go najemcy lub nabywcy nieruchomości. Przepisy przewidują różnorodne grzywny, które mogą wynosić nawet do 5000 złotych.

Obecnie przewidywane kary mają raczej charakter teoretyczny niż praktyczny. Nowe przepisy nie zawierają konkretnych informacji o sposobach ich egzekwowania.

Początkowo brak świadectwa energetycznego miał prowadzić do zablokowania transakcji na etapie notarialnym, ale po interwencji Krajowej Rady Notarialnej rząd zrezygnował z tego pomysłu. Ostatecznie rola notariusza sprowadza się do pouczenia sprzedającego lub wynajmującego o obowiązku dostarczenia omawianego dokumentu.


Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który stał się niezbędny w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Aby je uzyskać, konieczna jest współpraca z certyfikowanym audytorem energetycznym. Pamiętaj o sprawdzeniu kwalifikacji audytora i zapewnieniu, że on spełnia wszystkie wymogi. 

Uzyskanie świadectwa to proces, który może wymagać pewnego wysiłku, ale warto go przerobić, aby uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości we Wrocławiu, już teraz warto pomyśleć o uzyskaniu świadectwa charakterystyki energetycznej z pewnego źródła, jakim jest strona www.e-swiadectwa.com lub www.audyteo.pl


FAQ - Popularne pytania i odpowiedzi nt. świadectw energetycznych

Czy mieszkanie w bloku musi posiadać świadectwo energetyczne?

Tak, jednak tylko w sytuacji, gdy jest ono przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu. Zasady są takie same dla wszystkich typów mieszkań i domów, czy to jednorodzinnych, czy wielorodzinnych.

Czy cały budynek mieszkalny musi posiadać świadectwo energetyczne?

Nowe przepisy wprowadzone wiosną nakładają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na wszystkie budynki, które mają być sprzedane lub wynajmowane. Świadectwo to można sporządzić zarówno dla całego budynku, jak i dla jego części, na przykład jednego mieszkania.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane tylko wtedy, gdy właściciel budynku lub jego części planuje wynajem lub sprzedaż. Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzają nieruchomościami, ale nie są ich właścicielami, więc nie są zobowiązane do posiadania takich dokumentów.

Kiedy nie jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego, jeżeli nieruchomość ta nie jest przeznaczona do sprzedaży lub wynajmu.

Kogo nie dotyczy wymóg posiadania świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy tylko właścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy planują oni sprzedaż lub wynajem. Właściciel nieruchomości, który nie ma zamiaru sprzedawać ani wynajmować swojej nieruchomości, nie jest zobowiązany do posiadania takiego dokumentu.

Kto powinien posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne powinien posiadać każdy, kto planuje sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Dotyczy to zarówno właścicieli pojedynczych mieszkań, jak i całych budynków.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego?

Minimalny koszt świadectwa energetycznego wynosi około 280 zł, chociaż cena może wzrosnąć do kilkuset złotych. Ceny zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej rozmiar i przeznaczenie, a także od złożoności projektu.