Alimenty – mity i fakty

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-09-26 11:17 | Zmodyfikowano: 2023-09-26 11:17
Dodaj do Wykop.pl
Alimenty – mity i fakty - Materiał Sponsora/ fot. unsplash.com
Materiał Sponsora/ fot. unsplash.com

 

Czy wysokość świadczeń alimentacyjnych ustala się proporcjonalnie do zarobków rodziców?

Wysokość alimentów jest ustalana przez sąd, biorąc pod uwagę rzeczywiste i udokumentowane koszty utrzymania dziecka oraz zaangażowanie obojga rodziców w jego wychowanie.

W praktyce sąd najpierw określa, ile wynoszą faktyczne miesięczne lub roczne koszty utrzymania dziecka. Wszystkie te wydatki powinny być udokumentowane, na przykład za pomocą rachunków, faktur, paragonów, potwierdzeń przelewów, recept na leki, kosztów rekreacyjnych, opłat za korepetycje, a także kopii biletów i innych dokumentów. Następnie uzyskaną kwotę dzieli się między rodziców. Jednakże ważne jest zrozumienie, że podjęte przez rodziców wysiłki w zakresie utrzymania i wychowania dziecka mogą być uznawane za sposób wypełnienia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

O tym, co obejmuje to zaangażowanie, można myśleć szeroko – od codziennego karmienia i pielęgnacji dziecka, przez opiekę, rozwijanie jego zdolności, aż po pracę w gospodarstwie domowym, czyli przygotowywanie posiłków, pranie i sprzątanie.

Warto zaznaczyć, że zakres świadczeń osobistych może być określany jako pełny lub częściowy. Jeśli jeden z rodziców całkowicie wypełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez zaangażowanie się w codzienne utrzymanie i wychowanie dziecka, to drugi rodzic będzie musiał pokryć pełne koszty utrzymania uprawnionego.


Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, na czym polega obowiązek alimentacyjny, a nie wysokość alimentów

Wysokość alimentów nie jest określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zależy ona od kilku czynników, takich jak:

  • potrzeby dziecka, zapewniające mu godne warunki życia i rozwoju,
  • możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów,
  • zaangażowanie rodzica dziecka w jego utrzymanie i wychowanie – brak kontaktu i zainteresowania może skutkować wyższymi alimentami.

Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 58, 133, 135, 137, 144) obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie. Wyżej wymienione artykuły prawne określają kolejność wykonania tego obowiązku.


Czy aby uzyskać jak najwyższe alimenty trzeba we wniosku o zasądzenie alimentów zawyżyć koszty utrzymania dziecka?

To błędne przekonanie. Sąd, ustalając koszty utrzymania dziecka, kieruje się zasadą doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania. Oznacza to, że sąd pierwszą rzeczą, jaką zrobi, będzie zastanowienie się, dlaczego koszty te nagle wzrosły. Następnie sąd oceni, jak rodzic finansował dotychczasowe wydatki, opierając się na dostarczonych rachunkach i dokumentach.

Sąd prawdopodobnie także przesłucha rodziców, aby dokładnie ocenić dostarczone dowody. Nawet jeśli rodzic celowo zwiększył wydatki na dziecko przed rozprawą sądową, nie oznacza to, że automatycznie zostanie zasądzone podwyższenie alimentów. Sąd oceni, czy te wydatki były rzeczywiście konieczne i usprawiedliwione potrzebami dziecka.

Jeśli sąd dokonuje oceny dowodów inaczej niż zakłada jedna ze stron, to wcale nie oznacza nadużycia swobodnej oceny dowodów przez Sąd. Sąd musi przekonująco wykazać, dlaczego przyjął określone dowody za wiarygodne, a inne za niewiarygodne.


Czy wykazanie zaniżonych zarobków pozwala uniknąć wysokich świadczeń alimentacyjnych względem dziecka?

To także mit. Sąd nie ocenia tylko deklarowanych dochodów rodziców, ale także ich potencjał zarobkowy przy odpowiednim wysiłku i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki. Oznacza to, że sąd analizuje, ile rodzic może zarobić, biorąc pod uwagę jego wykształcenie, doświadczenie i możliwości.

Czasem sąd porównuje obecną sytuację dochodową rodzica z tym, co osiągał w przeszłości. Czasami wystarczy dostarczyć dane statystyczne lub oferty pracy odpowiadające wykształceniu i umiejętnościom danej osoby. Sąd może także zasięgnąć opinii Urzędu Pracy w celu uzyskania informacji na temat wynagrodzeń w danym zawodzie.


Czy jeśli mój znajomy, mający podobną sytuację do mojej, otrzymał wysokie alimenty, to ja również będę mieć zasądzoną podobną kwotę?

To również błąd. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb dziecka, zarobków rodziców i ich zaangażowania. Nie ma stałych kwot alimentów, ponieważ każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Porównywanie się do innych przypadków nie jest dobrym podejściem.

Warto zrozumieć, że sąd ndąży do utrzymania dotychczasowego poziomu życia dziecka po rozstaniu rodziców, dlatego kwota alimentów może być dostosowana do tej zasady. Jednakże należy pamiętać, że w każdym przypadku obowiązek dostarczania środków utrzymania dziecka może być uwarunkowany innymi czynnikami. 

Podsumowując, warto zdobyć wiedzę na temat alimentów i kierować się faktycznymi potrzebami dziecka i zaangażowaniem w jego wychowanie oraz własną sytuacją finansową, zamiast polegać na mitach i niesprawdzonych przekonaniach. Warto także skonsultować się z Adwokatem Karolem Sobkowiakiem, który pomoże zrozumieć i obronić swoje prawa w tej kwestii, a także prawidłowo złożyć pozew o alimenty.

Reklama