Rozwód a dobro dziecka - opieka rodzicielska i kwestia alimentów

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-11-17 13:51 | Zmodyfikowano: 2023-11-17 13:54
Dodaj do Wykop.pl
Rozwód a dobro dziecka - opieka rodzicielska i kwestia alimentów - Materiał Sponsora/ fot. pexels.com
Materiał Sponsora/ fot. pexels.com


Badania potwierdzają, że niemal 1/3 małżeństw kończy się na sali rozpraw. Jednak aby otrzymać rozwód w sądzie, należy spełnić dwa warunki - dotyczące zupełności i trwałości rozpadu pożycia. Postępowanie rozwodowe może być bardzo długim i wyczerpującym psychicznie procesem, na którym szczególnie cierpią dzieci. Obie strony zachowują najczęściej pełnię władzy rodzicielskiej, jednak bardzo często osią sporu pozostaje proporcjonalny podział opieki między rozwodzącymi się małżonkami, a także ustalenie wysokości alimentów, uzależnionej od potrzeb dziecka oraz zarobków strony, która będzie zobowiązana do ich płacenia. Warto więc zadać sobie pytanie - jak skutecznie wywalczyć alimenty, aby zapewnić dziecku odpowiednie warunki do życia i edukacji po rozwodzie rodziców. Kolejnym kluczowym czynnikiem ekonomicznym, który pociąga za sobą uzyskanie rozwodu, pozostaje podział majątku. Wszystko jednak zaczyna się od pozwu rozwodowego. W niniejszym artykule podsumowujemy: czym w świetle prawa pozostaje rozwód, jak wyglądają kolejne etapy postępowania rozwodowego, jakie niosą za sobą konsekwencje w perspektywie opieki rodzicielskiej, a także czym są alimenty i jak wywalczyć kwotę, która pozwoli na zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki i stabilizacji finansowej.

  • Czym jest postępowanie rozwodowe w świetle prawa?
  • Kolejne etapy postępowania w sprawach rozwodowych
  • Postępowanie rozwodowe a zakres opieki rodzicielskiej
  • Jak wywalczyć przed sądem sprawiedliwą kwotę alimentów na dziecko? 


Czym jest postępowanie rozwodowe w świetle prawa?

W świetle definicji prawnej rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Możemy wyróżnić dwa typy: rozwód z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków oraz bez jej orzekania. Choć terapeuci i prawnicy często podkreślają, że rozwód jest ostatecznością, a właściwe zaangażowanie w terapię małżeńską często przynosi zaskakujące efekty, pozwalając na odbudowanie utraconego zaufania w wieloletnim związku, badania pokazują, że ok. 30% małżeństw kończy się na sali rozwodowej. Warto pamiętać, że sprawy rozwodowe dotykają nie tylko stron postępowania, ale także dzieci, które bardzo często cierpią psychicznie na separacji rodziców, co odciska piętno także na ich dorosłym życiu.

 

Kolejne etapy postępowania w sprawach rozwodowych

Jak wygląda sprawa rozwodowa w praktyce? Przeprowadzenie sprawy rozwodowej na sali sądowej to proces niekiedy kilkumiesięczny, bardzo angażujący dla obu stron, w czasie którego sąd dąży z początku do zawiązania zgody pomiędzy stronami, a gdy to zawodzi i małżonkowie wciąż żądają doprowadzenia sprawy do końca, sąd sprawdza, czy istnieją ku temu dwie główne przesłanki - dotyczące zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. W postępowaniu rozwodowym możemy wyróżnić kilka etapów. Wszystko rozpoczyna pozew rozwodowy. Następnie sąd odpowiada na pozew, zmienia powództwo i wyznacza termin pierwszej rozprawy. Gdy małżonkowie są zgodni w swoich dążeniach do rozwodu, cała sprawa może zakończyć się już w ramach pierwszego lub drugiego posiedzenia. Sąd przeprowadza postępowania dowodowe, aby ustalić, czy spełnione zostały dwie główne przesłanki. Po ponownym udzieleniu głosu stronom następuje zamknięcie rozprawy. Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa w formie wyroku, a sentencja ta jest odczytywana na jawnym posiedzeniu. Po uprawomocnieniu wyroku i wydaniu odpisów strony mają szansę wnieść apelację.

 

Postępowanie rozwodowe a zakres opieki rodzicielskiej

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego sąd najczęściej przyznaje po rozwodzie sprawowanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. W tej sytuacji druga strona zostaje zobowiązana do płacenia alimentów na dziecko, a także uzyskuje prawo do kontaktów z dzieckiem, najczęściej w wymiarze czasowym ustalonym za porozumieniem stron. Sąd może także orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej jednej ze stron, jeżeli materiał dowodowy pozwoli wskazać, że jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa była przemoc domowa lub inne czynniki wskazujące na zagrożenie związane z nienależytą opieką nad małoletnim jednej ze stron. Ograniczając władzę rodzicielską drugiego z opiekunów sąd ma na uwadze przede wszystkim troskę o dziecko. Wskazuje się, że opieka nad dzieckiem nie powinna być przedmiotem sporu, kartą przetargową w czasie postępowania, a obie strony powinny mieć na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. O sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej często decyduje wywiad z dzieckiem przeprowadzony przez sędziego pod nadzorem psychologa sądowego. 

 

Jak wywalczyć przed sądem sprawiedliwą kwotę alimentów na dziecko?

Orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron wiąże się zawsze z przyznaniem alimentów na dziecko, które pod groźbą kary pozbawienia wolności musi regularnie uiszczać jedna ze stron. Sąd decyduje też w kwestii sposobu podziału majątku, podczas gdy wysokość alimentów pozostaje uzależniona m.in. od dochodów strony, która zostaje zobowiązana do ich płacenia. Bardzo często strona ta stara się przed sądem zataić dodatkowe źródła dochodów.  Wskazuje się, że w tej sytuacji druga strona powinna przedstawić przed sądem dowody wskazujące na tę manipulację. Ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania dziecka nie powinno bowiem spoczywać na rodzicu, który zostaje z tym sam.

Artykuł powstał przy współpracy z https://rozwod-i-podzial-majatku.pl
Kancelaria Spraw Rozwodowych - Rozwód Wrocław i Podział Majątku

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław
telefon: 71 740 50 00

 

Reklama