Czym zajmuje się elektromechanik samochodowy? Co musi umieć?

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-11-09 15:43
Dodaj do Wykop.pl
Czym zajmuje się elektromechanik samochodowy? Co musi umieć? - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Podstawowe obowiązki na stanowisku elektromechanika samochodowego

Praca elektromechanika samochodowego wymaga zaawansowanej wiedzy na temat utrzymywania i obsługi maszyn, która ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków oraz zwiększa efektywność i precyzję rutynowych zajęć na tym stanowisku. Elektromechanicy samochodowi pracujący w Autoryzowanych Serwisach BMW zajmują się naprawą pojazdów i ich diagnostyką. Skupiają się w dużej mierze na obsłudze systemów sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa. Muszą zwracać szczególną uwagę na sprawność działania instalacji elektrycznych i elektronicznych, których poprawne funkcjonowanie umożliwia wieloaspektowe korzystanie z urządzeń zabezpieczających, sterujących i sygnalizacyjnych w pojeździe marki BMW.

Elektromechanicy samochodowi są ponadto odpowiedzialni za montowanie, demontowanie układów elektrycznych i mechanicznych, a także ich konserwowanie i regulowanie. W codziennej pracy zajmują się również zbieraniem danych wysyłanych przez czujniki i systemy kontrolne, jak i z komputerów pokładowych samochodów marki BMW. Jeśli zachodzi taka potrzeba, mogą przeprowadzać okresowe przeglądy elementów elektrycznych i elektronicznych, a także usuwać zdiagnozowane w tym obszarze usterki.


Inne czynności związane z zawodem elektromechanika samochodowego

Osoby pracujące na stanowisku elektromechanika samochodowego w Autoryzowanych Serwisach BMW muszą mieć odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ale i prawo jazdy kategorii B. W swojej codziennej pracy muszą bowiem nie tylko sprawdzać stan techniczny wszystkich instalacji elektrycznych i elektronicznych, ale również dysponować uprawnieniami umożliwiającymi im przemieszczanie się pojazdem klienta po warsztacie samochodowym. Są odpowiedzialni za przyjmowanie pojazdów, jak i przygotowanie ich do zaplanowanego przeglądu i naprawy.

W pracy elektromechanika samochodowego istotne jest również przygotowywanie raportów i protokołów z wykonanych prac, jak i przestrzeganie wszystkich zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby na tym stanowisku mają bowiem do czynienia z systemami elektrycznymi i elektronicznymi, dlatego rozważne i przemyślane postępowanie jest kwestią priorytetową.

Omawiany zawód wiąże się również z koniecznością wykonywania rozliczeń za przeprowadzone czynności diagnostyczne i naprawcze, a także szacowanie kosztów robocizny i świadczonych usług.


Pozostałe obowiązki i warunki pracy

Elektromechanicy samochodowi pracujący w Autoryzowanych Serwisach BMW na co dzień mierzą się z licznymi wyzwaniami, takimi jak konserwacja maszyn oraz urządzeń czy utrzymywanie porządku na swoim stanowisku pracy. Są odpowiedzialni za zrównoważone, przemyślane korzystanie z zasobów dostępnych na terenie warsztatu, np. w trosce o ograniczenie ilości odpadów i ochronę środowiska naturalnego.

Każdy problem techniczny musi być rozwiązany, gdyż od odpowiedzialnego podejścia do wykonywania swoich obowiązków zależeć może bezpieczeństwo użytkowników i właścicieli naprawianych pojazdów.

Kolejnym ważnym aspektem jest dbanie o dobre imię firmy i godne reprezentowanie marki BMW w trakcie kontaktów z klientami. Istotna jest także umiejętność pracy w zespole, gdyż na co dzień elektromechanicy swoje obowiązki wypełniają ze współpracownikami. Zdarza się, iż zachodzi konieczność kontaktowania się z osobami z innych działów.

Jeśli chcesz pracować jako elektromechanik w Autoryzowanym Serwisie BMW, będziesz również brał udział w systematycznych szkoleniach celem dalszego doskonalenia zawodowego.

Reklama