Kluczowa rola HR w budowaniu zaangażowania pracowników

Radio Wrocław | Utworzono: 2024-02-22 15:14
Dodaj do Wykop.pl
Kluczowa rola HR w budowaniu zaangażowania pracowników - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Zaangażowanie pracowników powinno być dobrem luksusowym w firmie, a nie tylko jej chlebem powszednim i to dział HR musi zadbać, aby tak było! Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest zaangażowanie pracowników?
 • Na jakich poziomach dział HR buduje zaangażowanie pracownika?
 • Jak dział HR może wykorzystać swoje procesy i narzędzia do budowy zaangażowania pracowników?

Zrozumiesz też, jakie znaczenie ma zaangażowanie pracowników dla funkcjonowania organizacji.


Definicja zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników to pojęcie odnoszące się do stopnia, w jakim pracownicy identyfikują się z misją, celami i wartościami swojej firmy, a także do ich gotowości do wkładania dodatkowego wysiłku w pracę. 


Poziomy, na jakich HR buduje zaangażowanie pracownika

Zaangażowanie pracownika nie bierze się z przysłowiowego kapelusza, ale wynika z wielu interakcji, w jakie pracownik wchodzi w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Aby skutecznie budować i utrzymywać wysoki poziom zaangażowania pracowników, dział HR musi działać wielopoziomowo:

 • Na poziomie kultury organizacyjnej. Dział HR odpowiada za stworzenie kultury organizacyjnej opartej na przywództwie, gdzie pracownicy utożsamiają się z wizją, wartościami i misją firmy. Musi też dbać o skuteczną komunikację, realizować strategię rozwoju firmy i wdrażać polityki HR skupione na pracowniku.
 • Na poziomie odwołującym się do poświęcenia pracownika. Dział HR powinien pielęgnować w pracownikach ich zdolność do poświęceń i skłonność do podejmowania znacznych wysiłków na rzecz organizacji oraz wnoszenia uznaniowego wkładu.
 • Na poziomie współpracy. Dział HR bezwzględnie musi dbać o pozytywne relacje między pracownikami w grupie, bo przynależność do zbiorowości i chęć do podążania w tym samym kierunku, ułatwia osiąganie celów organizacyjnych.
 • Na poziomie odpowiedzialności. Dział HR powinien zapewniać pracownikom przestrzeń na podejmowanie inicjatyw i odpowiedzialności, bo sprawczość jest nieodzownym składnikiem zaangażowania.


Jak dział HR może wykorzystać swoje procesy i narzędzia do budowy zaangażowania pracowników?

Oto kilka przykładów, jak dział HR dba o budowanie zaangażowania pracowników, wykorzystując swoje procesy i narzędzia:

Rekrutacja i onboarding

Dbając o transparentność procesu rekrutacyjnego oraz wyraźnie komunikując oczekiwania, misję i wartości firmy, dział HR pomaga przyciągać talenty dopasowane do kultury firmy. To dopasowanie będzie pozytywnie wpływać na zaangażowanie pracownika. 

Na etapie onboardingu dział HR może dostarczać pracownikowi niezbędnych informacji, narzędzi oraz wsparcia, np. mentoringu czy wsparcia koleżeńskiego (ang. buddy system), aby jak najszybciej poczuł się on częścią zespołu i stał się produktywny.

Szkolenia i rozwój

Regularne szkolenia i warsztaty pomagają pracownikom rozwijać umiejętności, co przekłada się na większe zaangażowanie i poczucie wartości. Dział HR powinien więc dbać o dobór odpowiednich szkoleń i weryfikować, czy w zespole nie powstają luki kompetencyjne. Może też opracowywać indywidualne ścieżki rozwoju, które ułatwią pracownikom osiąganie ich zawodowych celów oraz zwiększą osobistą motywację i lojalność wobec firmy.

Systemy wynagradzania i uznawania osiągnięć pracowników

Dział HR powinien dbać o konkurencyjny poziom wynagrodzeń oraz atrakcyjność pakietu świadczeń, a także konsultować z managerami innych działów kwestię dodatkowych premii i nagród za osiągnięte wyniki. Czasem nawet wygłoszenie pochwały na forum, może okazać się strategią, która skutecznie wzmocni zaangażowanie pracownika.

Komunikacja wewnętrzna

Dział HR powinien promować otwartość i uczciwość komunikacji wewnętrznej oraz informować zespół o zmianach, decyzjach i celach firmy. To zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia zaufanie do pracodawcy. Ważną kwestią jest również udzielanie regularnych i konstruktywnych informacji zwrotnych, które pomagają pracownikom się rozwijać oraz budują ich poczucie wartości.

Kultura organizacyjna i środowisko pracy

Budowanie kultury opartej na zaufaniu, współpracy i wzajemnym szacunku jest kluczowe dla zaangażowania pracowników. Dział HR powinien zawsze dbać o fizyczną jakość przestrzeni biurowej i dobrą atmosferę w zespole oraz o zgodność działań firmy z przepisami prawa. 

Zarządzanie wydajnością

Dział HR musi dbać, aby pracownicy rozumieli swoje indywidualne cele, ale też identyfikowali się z celami strategicznymi firmy. Zaangażowanie pracowników pomagają zwiększyć m.in. regularne oceny wydajności, omawianie wyników i planowanie ścieżek rozwoju w oparciu o te oceny.

Wsparcie i dobrostan pracowników

We współczesnym, postpandemicznym świecie dział HR szczególnie mocno powinien dbać o dobrostan zespołu. Możliwość otrzymywania wparcia pracodawcy istotnie wpływa na zaangażowanie pracowników. Środki, po które może sięgnąć dział HR to m.in. zapewnienie opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, programy work-life balance, promocja zdrowego stylu życia czy zaoferowanie elastycznego czasu pracy.


Znaczenie zaangażowania pracowników dla organizacji

Firmy, które dbają o wysoki poziom zaangażowania pracowników, cieszą się wyższą produktywnością oraz lepszymi wynikami finansowymi, ale to nie wszystko, ponieważ zaangażowanie ma również:

 • wpływ na zespół – zaangażowani pracownicy będą osiągać lepsze wyniki i będą bardziej zmotywowani. Swoim entuzjazmem mogą inspirować pozostałych członków zespołu, co ułatwia tworzenie pozytywnego środowiska pracy.
 • wpływ na rentowność biznesu – ponieważ obniża wskaźnik rotacji pracowników.
 • wpływ na obsługę Klientów – zaangażowani pracownicy chętniej niż inni promują firmę oraz jej produkty i usługi, a ich postawa pozytywnie wpływa na doświadczenia Klientów.
 • wpływ na wizerunek pracodawcy – zaangażowani pracownicy są ambasadorami marki organizacji. Dobrze wypowiadają się o firmie oraz chętnie dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z otoczeniem, np. poprzez dystrybuowanie informacji o ofertach pracy lub podbijając zasięgi postów firmowych w mediach społecznościowych.


Podsumowanie

Zaangażowanie pracowników można rozpatrywać na wielu poziomach i budować przy użyciu różnych narzędzi, więc dział HR ma szerokie pole do popisu. A jaka może być nasza końcowa konkluzja? Mianowicie taka, że inwestycja w zaangażowanie pracowników to klucz do długoterminowego sukcesu każdej organizacji, a rola działu HR w budowaniu zaangażowania pracowników jest nieoceniona.