Subregion wałbrzyski z dodatkowymi pieniądzmi na inwestycje. Sprawdź, czy na liście jest twoja gmina

Bartosz Szarafin, AO | Utworzono: 2024-04-03 17:49 | Zmodyfikowano: 2024-04-03 17:51
Subregion wałbrzyski z dodatkowymi pieniądzmi na inwestycje. Sprawdź, czy na liście jest twoja gmina - fot. Bartosz Szarafin / Radio Wrocław
fot. Bartosz Szarafin / Radio Wrocław

- Środki pochodzą z dwóch programów - wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

"W ramach programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej, gdzie UMWD dofinansowuje małą infrastrukturę, na terenach nieco biedniejszych miejscowości, tych, które wykazują niższe dochody podatkowe. Drugi to program dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które często służą za drogi często też do posesji, do całych osiedli."

Samorządowcy złożyli wnioski na pełne spektrum inwestycji. Na przykład Jaworzyna Śląska zadba o bezpieczeństwo pieszych. Dofinansowanie przeznaczy na przebudowę przejścia - mówi burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.

"Bezpiecznego przejścia w ruchliwej drodze na ul. Świdnickiej w stronę Bolesławic. Zapewnienie tej inwestycji spowoduje to, że ruch pieszych będzie bardzo bezpieczny. / Taka kwota jest nam bardzo pomocna na informatyzację w Wydziale Geodezji, by nasz sprzęt był jeszcze doskonalszy, by pewne rzeczy można było robić szybciej, lepiej." - dodał starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

A na co swoje promesy przeznaczą Bielawa i Dzierżoniów? - o tym powiedzieli nam burmistrzowie Andrzej Hordyj i Dariusz Kucharski.

"Na drugi etap tworzenia, czy budowy centrum przesiadkowego "Parkuj i jedź" dla potrzeb stacji kolejowej Bielawa Centralna. Około 30 miejsc postojowych, plus do tego przejście przez torowisko. / Będzie droga rekreacyjno-sportowa. Oczywiście też funkcje transportu rolnego będzie pełniła. Od ul. Podwalnej do Obwodnicy Dzierżoniowa i w kierunku na zbiornik Sudety."

Inni samorządowcy m.in doposażą swoje urzędy w sprzęt informatyczny, wymienią oświetlenie uliczne, zbudują drogi dojazdowe do pól, czy wybudują nowe chodniki. Łącznie do subregionu wałbrzyskiego trafi blisko 14 mln zł. W ramach dofinansowania dróg można było uzyskać dotację do kilometra. W przypadku Funduszu Pomocy Rozwojowej nawet do kwoty blisko 150 tys. zł.

Lista gmin, które otrzymały dofinansowanie:

Gmina Bardo:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - BRZEŹNICA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 266 000,00 zł

Bielawa Miasto:
▫️ DFPR – Budowa Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jedź" dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II - 178 100,00 zł

Gmina Miasto Boguszów-Gorce:
▫️ DFPR – Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach - 178 100,00 zł

Gmina Ciepłowody:
▫️ DFPR – Montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody - 178 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - CIEPŁOWODY droga dojazdowa do gruntów rolnych - 80 000,00 zł

Gmina Czarny Bór:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - JACZKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 441 600,00 zł

Gmina Dobromierz. Urząd Gminy Dobromierz:
▫️ DFPR – Budowa chodników na terenie gminy Dobromierz - 118 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - BRONÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 60 000,00 zł
Gmina Dzierżoniów:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych:
- PIŁAWA DOLNA VIII droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów - 823 500,00 zł
- ROZTOCZNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych - 72 000,00 zł

Miasto Dzierżoniów:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych:
- PRZEDMIEŚCIE przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi - 29 700,00 zł
- ZATORZE droga dojazdowa do gruntów rolnych - 368 000,00 zł

GŁUSZYCA - to lubię:
▫️ DFPR – Modernizacja drogi gminnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego - 178 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - KOLCE droga dojazdowa do gruntów rolnych - 56 160,00 zł

Gmina Jaworzyna Śląska:
▫️ DFPR – Budowa przejść dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 111229D ul. Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej - 148 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - PIOTROWICE ŚWIDNICKIE II droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów - 661 500,00 zł

Gmina Jedlina-Zdrój:
▫️ DFPR – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój – modernizacja przejść dla pieszych - 148 100,00 zł

Gmina Kłodzko:
▫️ DFPR – Remont mostu nad potokiem Wielisławka w ciągu drogi gminnej 118960D we wsi Stary Wielisław - 118 100,00 zł

Kudowa-Zdrój:
▫️ DFPR – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzosowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone - 148 100,00 zł

Gmina Lewin Kłodzki:
▫️ DFPR – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę oświetlenia na terenie gminy Lewin Kłodzki - 178 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - LEWIN KŁODZKI – LEŚNA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 566 400,00 zł

Moja Gmina Łagiewniki:
▫️ DFPR – Budowa oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki - 148 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - LIGOTA WIELKA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 68 000,00 zł
Gmina Marcinowice:
▫️ DFPR – Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Marcinowice na ul. Leśnej - 118 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych:
- STEFANOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych - 250 000,00 zł
- TĄPADŁA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 136 000,00 zł

Gmina Mieroszów:
▫️ DFPR – Remont mostu w Kowalowej - 118 100,00 zł

Gmina Międzylesie - UMiG:
▫️ DFPR – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszków ul. Polna dz. nr 335 - Etap II oraz przebudowa drogi powiatowej w zakresie oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym dz. nr 329 - Etap I - 178 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - GAJNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych - 192 000,00 zł

Gmina Nowa Ruda:
▫️ DFPR – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich - 178 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - SOKOLEC droga dojazdowa do gruntów rolnych - 165 900,00 zł

Pieszyce - miasto w Górach Sowich:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - POŁUDNIE droga dojazdowa do gruntów rolnych - 254 000,00 zł

Polanica-Zdrój - Źródło Zdrowia:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - NOWY WIELISŁAW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 216 000,00 zł

Piława Górna:
▫️ DFPR – Przebudowa ciągu pieszego na dz. nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej - 75 246,00 zł

Gmina Radków - Kraina Gór Stołowych:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - ŚCINAWKA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 466 000,00 zł

Gmina Stoszowice:
▫️ DFPR – Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Stoszowice - 148 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - STOSZOWICE – BUDZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 267 250,00 zł

Stronie Śląskie-Aktywni Z Natury:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - STARY GIERAŁTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 984 000,00 zł

Szczytna - Zielony Kryształ Ziemi Kłodzkiej:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - WOLANY droga dojazdowa do gruntów rolnych - 374 400,00 zł

Gmina Świdnica - miejsce gdzie warto żyć:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych:
- MOKRZESZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów - 1 170 000,00 zł
- BOLEŚCIN przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi - 19 000,00 zł
- GRODZISZCZE przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi - 3 800,00 zł
- LUTOMIA DOLNA przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi - 7 200,00 zł
- BURKATÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 252 000,00 zł

Gmina Walim - Kraina Sowiogórskich Tajemnic:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - NIEDŹWIEDZICA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 91 200,00 zł

Wałbrzych Moje Miasto:
▫️ DFPR - Bądź widoczny, bądź bezpieczny ! Poprawa bezpieczeństwa drogowego dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych, w drodze do szkoły - 50 554,00 zł

Gmina Ząbkowice Śląskie:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - TARNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - 395 200,00 zł

Gmina Ziębice:
▫️ DFPR – Remont drogi gminnej - ulicy Wałowej w Ziębicach - 178 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - ROSOSZNICA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 399 600,00 zł

Gmina Złoty Stok:
▫️ DFPR – Remont (modernizacja) ul. Sportowej wraz z przyległym placem parkingowym oraz remont (modernizacja) ul. Strzeleckiej w Złotym Stoku - 148 100,00 zł
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - LASKI droga dojazdowa do gruntów rolnych - 304 800,00 zł

Gmina Żarów:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - WIERZBNA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 176 000,00 zł

Powiat Dzierżoniowski:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 50 000,00 zł

Powiat Kłodzki:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych:
- WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych - 528 000,00 zł
- Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 90 000,00 zł

Powiat Świdnicki:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 50 000,00 zł

Powiat Wałbrzyski:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 26 000,00 zł

Powiat Ząbkowicki:
▫️ ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych:
- BRZEŹNICA – GROCHOWA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 305 600,00 zł
- STOLEC droga dojazdowa do gruntów rolnych - 314 000,00 zł
- Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 45 000,00 zł


Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.