Co dalej z szefami wrocławskiej Opery i Teatru Polskiego?

Piotr Osowicz, PP | Utworzono: 2019-09-10 17:10 | Zmodyfikowano: 2019-09-10 17:10
A|A|A

fot. Andrzej Owczarek

Sam zainteresowany nie odebrał tego dokumentu osobiście ponieważ od piątku jest na zwolnieniu lekarskim. Zdaniem Nałęcza-Niesiołowskiego w takim wypadku zwolnienie nie ma mocy prawnej. Innego zdania jest rzecznik Marszałka Michał Nowakowski:

Dziś Zarząd Województwa powołał osobę pełniącą obowiązki dyrektora w Operze do czasu ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Zgodnie z prawem została nim Ewa Koleszko - główny księgowy i pełnomocnik d/s finansowych.

Nie widać końca zamieszania wokół szefostwa innej placówki kulturalnej w stolicy Dolnego Śląska. "Stanowczo protestujemy przeciwko unieważnieniu przez Urząd Marszałkowski konkursu na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu" - napisali w specjalnym oświadczeniu związkowcy z Solidarności w tej instytucji. Uważają, że złamane zostały akty prawne, regulujące procedury konkursowe. Rzecznik Marszałka Michał Nowakowski mówi, że tej decyzji nie da się już odwołać:

Przypomnijmy: konkurs został unieważniony ponieważ zasiadający w Komisji Konkursowej członek konkurencyjnego związku zawodowego w teatrze - Inicjatywy Pracowniczej - nie powinien się w niej znaleźć. Jako powód podano, że związek nie miał w swoich szeregach wymaganej liczby członków. Urząd Marszałkowski nie chce nowego konkursu. Trwają starania nad znalezieniem wspólnego kandydata na to stanowisko, którego zaakceptowałby Marszałek Województwa i Minister Kultury.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Prawo
2019-10-18 20:22:50
z adresu IP: (83.17.xxx.xxx)
Ocena: -8
Polecam to podsumowanie całokształtu działań p. M. Bobowca jako zarządzanie kulturą od Listopada 2018. Osoba publiczna blokujące konta na profilu fanpage oficjalnej strony . Praktyki i standardy mające wiele do życzenia, żyjemy w Państwie prawa. Każdy obywatel ma prawo wyrażać swe zdanie a osoba publiczna merytorycznie na nie odpowiedzieć, czego brak. Dialog społeczny,na zasadzie partnerstwa i merytorycznej dyskusji, danej osobie jest obcy. Obywatel Kim on jest przeciwko „machinie władzy”,o to jak można zatracić wszelkie granice profesjonalizmu i normalności. Moim skromnym zdaniem, na początek trzeba być zawsze człowiekiem,wyczulonym na drugiego człowieka, bo na stanowiskach się bywa.I nie jest to dane na zawsze, a nazwisko się ma jedno i pracuje się na nie całe życie. Dolnośląska Solidarność wysyła wotum nieufności wobec wicemarszałka województwa Michała Bobowca. Chodzi o chaos i bałagan w kulturze. To zwykła rozgrywka polityczna przed wyborami – odpowiada urząd marszałkowski. Brak dialogu i skandalicznie niskie pensje pracowników to część zarzutów skierowanych pod adresem urzędu marszałkowskiego. Zdaniem przedstawicieli Solidarności w instytucjach kulturalnych dzieje się źle. – Teatr Polski jest postawiony w dryf, jest w bardzo trudnej sytuacji, opera jest w bardzo trudnej sytuacji, pantomina również poprzez działania pana marszałka jest dryf, NFM – sprawa chyba nie do końca wyjaśniona jeśli chodzi o finansowanie – wymienia Kazimierz Kimso, przewodniczący NSZZ Solidarność na Dolnym Śląsku. "Strajk pracowników m.in. Teatru Polskiego trwa od początku roku. Działacze chcą m.in. powołania społecznej rady kultury. Miałyby być to osoby z kulturą związane i działające w porozumieniu z urzędnikami. O kulturze na Dolnym Śląsku zrobiło się głośno, gdy pracę stracili dyrektorzy Teatru Polskiego oraz Opery Wrocławskiej. Te zmiany personalne zdaniem wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego były niepotrzebne. – Z wieloma decyzjami się nie zgadzam, ale zarząd złożony jest z pięciu osób i podejmuje decyzje kolegialne. Myślę, że ten list powinien wzbudzić refleksje u naszego koalicjanta – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski w tym roku na kulturę przeznaczył prawie 100 mln zł, o 5 milionów więcej niż rok temu. Zdaniem rzecznika urzędu Michała Nowakowskiego nie o pieniądze tu chodzi, a o zbliżające się wybory do sejmu i senatu Wicemarszałek Dolnego Śląska Michał Bobowiec w rozmowie telefonicznej informuje nas, że do zarzutów odniesie się nie szybciej niż po wyborach parlamentarnych" Co ma wspólnego zarządzanie instytucjami kultury z Polityką ? Skandal brak transparentności i nieprofesjonalne metody zarządzania podpierane stale polityką. Pan Michał Bobowiec stale myli role. Ma wspierać i pomagać w zarządzaniu instytucji kultury jako Organizator, a nie uprawiać POLITYKI. To jest SKANDALICZNE zachowanie, proszę rozdzielić polityką od kultury . Pan Rzecznik odpowiada nie na temat, Panowie darujcie sobie ten poziom manipulacji i hiporyzji nie jest wskazany na stanowiskach administracji publicznej. Można też obejrzeć powyższy materiał emitowany w dn. 11.10.19, polecam. TVP 3 Wrocław - Fakty z 11 .10.19 W wydaniu: Kulturalne wotum nieufności Michał Bobowiec
~Prawo
2019-10-04 12:45:42
z adresu IP: (78.11.xxx.xxx)
Ocena: -13
Marszałek ręcznie steruje teatrem? Wystąpienie Radnej Sejmiku dolnośląskiego Małgorzaty Calińskiej-Mayer w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo Zabieram dziś głos na temat Teatru Polskiego we Wrocławiu, a zaznaczyć muszę od razu że robię to dlatego, że dwie moje pisemne interpelacje nie doczekały się odpowiedzialnej i poważnej merytorycznie odpowiedzi. Jest to więc kolejne moje wystąpienie w sprawie Teatru i kultury na Dolnym Śląsku. UMWD odpowiada za finansowanie i funkcjonowanie 17 instytucji kultury naszego województwie. Wkrótce minie rok od wyborów samorządowych, pora więc spojrzeć na dotychczasowe dokonania Zarządu w dziedzinie kultury. Zarząd lub osobiście jego członek Pan Michał Bobowiec, przedstawił szereg różnych inicjatyw i pomysłów, jak: 1. odwołanie dyrektora Opery Wrocławskiej, 2. ogłoszenie i unieważnienie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego, 3. likwidacja Teatru Pantomimy, 4. połączenie dwóch filharmonii - Wałbrzyskiej i Sudeckiej w jedną, 5. zaprzestanie finansowania NFM, 6. Likwidacja Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 7. Autorytarny podział dodatkowych środków uzyskanych na podstawie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (bez konsultacji środowiskowych). Wszystkie one wywołały wzburzenie środowiska kultury i nie doprowadziły do żadnych pozytywnych rozwiązań. Były dowodem braku długoterminowego planu poprawy sytuacji i rozwoju kultury na Dolnym śląsku i sprowadzają się wyłącznie do nieprzemyślanych propozycji personalnych. Wróćmy jednak do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wybitni artyści i menedżerowie kultury (Jan Englert, Andrzej Seweryn, Tadeusz Słobodzianek), otwarcie formułują pogląd, który wynika z ich doświadczenia: żeby zbudować, zespół, repertuar i w końcu teatr jako markę i instytucję, potrzeba od 8 do 10 sezonów wytrwałej i prowadzonej w spokoju pracy. Polecam tę diagnozę Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i wszystkim radnym naszego sejmiku i jednocześnie podkreślam, że od 2016 r stałym działaniem Zarządu WD jest generowanie chaosu wokół i wewnątrz Teatru Polskiego. Nie ma najmniejszej szansy na zbudowanie w tych warunkach jakiejkolwiek ciągłości zarządczej czy artystycznej. Składając pierwszą interpelację skierowałam pytania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a następnie bezpośrednio do Teatru Polskiego we Wrocławiu, co zrobiłam na życzenie Pana Marszałka Michała Bobowca. Jakże wielkie było moje zaskoczenie, gdy na te same pytania otrzymałam różne odpowiedzi. Z jednej strony - z odpowiedzi Zarządu WD wynikało, że za wszystkie decyzje odpowiedzialność ponosi p.o. Dyrektora Kazimierz Budzanowski. Koszty zatrudnienia pracowników nie świadczących pracy wynoszą 416.000 zł, a Zarząd Województwa jest zwolennikiem prowadzenia racjonalnej polityki. Urząd Marszałkowski nic nie wie o istnieniu podmiotu Teatr Polski w Podziemiu i nie uczestniczy w jego finansowaniu. Z drugiej strony - z odpowiedzi p.o. Dyrektora wynika, że Zarząd WD miał pełną informację na temat podejmowanych działań Dyrektora, co prowadzi mnie do wniosku, że urzędnicy w niezgodzie z prawem ograniczają samodzielność w działaniu zarządczym Dyrektora Budzanowskiego. Odbywa się to przez wskazania, co dyrektor robić powinien, jakich działań zaniechać, a nawet z jakich się wycofać. Przykładem presji wywieranej przez Marszałka Michała Bobowca jest jego wypowiedź z ostatnich dni: (cytat) "Takie zwolnienia nie powinny mieć miejsca - mówi Bobowiec. - Pełniący obowiązki jest osobą, która ma ustabilizować sytuację teatru do momentu wyłonienia nowego dyrektora, który już na wiele lat poprowadzi instytucję kultury. Nie znam szczegółów, zapytam Budzanowskiego, co leży u podstaw, dlaczego tak się zachował. Być może należałoby się z tego wycofać, zwłaszcza że są to zwolnienia tylko jednej ze stron konfliktu - Teatru Polskiego w Podziemiu. Moja ocena jest taka, że nie wolno takich rzeczy robić." - co oznacza, że to Marszałek Michał Bobowiec zarządza teatrem. Z jednej strony Marszałek zapowiada kontrolę Teatru oraz prawidłowości zarządzania finansami w obszarze prowadzonej polityki kadrowej, a z drugiej również publicznie zapowiada wycofanie się ze zwolnień pracowników, od dawna nie świadczących pracy, co oznacza oczywiste lekceważenie dyscypliny finansowej w publicznej instytucji kultury, którą Marszałek nadzoruje. Kiedy Marszałek mówi prawdę, a kiedy uprawia propagandę na rzecz wybranej grupy interesów, doprawdy nie wiem? Taki sposób "nadzoru UMWD", to nic innego jak ręczne sterowanie Dyrektorem teatru, co jest sprzeczne z obowiązującymi aktami prawnymi zarówno w randze ustawy, jak i statutami i regulaminami stanowionymi na szczeblu zarządu i Teatru Polskiego. Dodatkowo, niezwykle niepokojącym procederem jest utrudnianie pracy p.o. Dyrektora, poprzez odmowę wyjazdów służbowych, czyli nieudzielanie delegacji w celach związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności Teatru (projekty z funduszy UE, Ministerialnych, granty), spotkań z potencjalnymi realizatorami i sponsorami. Zaskakujące są również artykuły w Gazecie Wyborczej, która nigdy ze mną nie rozmawiając przywołuje moje wypowiedzi a moje interpelacje do których mam prawo na podstawie paragrafu 28 Statutu Województwa Dolnośląskiego nazywa donosami. Można zadać pytanie : Kto przekazał treść moich interpelacji Gazecie Wyborczej? Może więc kontrola, o której mówi Marszałek powinna się odbyć w zupełnie innym miejscu np. w Wydziale Kultury UMWD? I kto inny powinien ją przeprowadzić? Kolejną zdumiewającą sytuacją jest istnienie w teatrze grupy pracowników, którzy pracują lub są zatrudniani pod protekcją UMWD. Są wśród nich; aktorzy, reżyserzy, pracownicy obszaru artystycznego czy marketingu. Jest to kolejny przykład na niedopuszczalne wywieranie wpływu lub nacisku na p.o. Dyrektora Teatru Polskiego. Tworzy się atmosferę, jakoby Ci pracownicy byli szykanowani przez p.o. Dyrektora. Gazeta Wyborcza pisze nawet o "prześladowaniu za działalność związkową", gdy w tym samy czasie owi prześladowani pluskają się w basenie na Krecie, nie składając nawet wniosku o urlop, zamieszczając jednocześnie zdjęcia wakacyjne na portalach społecznościowych. Kilkoro aktorów, którzy uczestniczą w próbach do spektaklu Teatru Polskiego w Podziemiu ("Książę"), nie ma czasu spotkać się z dyrektorem Budzanowskim. Kolejnym bulwersującym tematem jest działalność tzw. "Teatru Polskiego w podziemiu". Z odpowiedzi Pana Marszałka dowiaduję się, że "żadna z samorządowych instytucji kultury nie przekazała żadnej dotacji na działalność Teatru Polskiego w podziemiu".. Przyznam, że poziom bezceremonialności i lekceważenia prawdy zdumiewa mnie w stopniu najwyższym. Strona na Faceboooku pod tytułem "Teatr Polski w podziemiu" funkcjonuje od roku 2016, redagują ją byli i obecni pracownicy Teatru Polskiego we Wrocławiu, kontestując go i działając na szkodę wizerunku tej instytucji. Jakże pan Marszałek może o tym nie wiedzieć, skoro regularnie otrzymuje do wiadomości treść wpisów ze strony "teatru w podziemiu". Wśród Stałych adresatów tych informacji są: Cezary Przybylski, Michał Bobowiec, Agnieszka Dziedzic. Jakże pan Marszałek może o tym nie wiedzieć, skoro na stronie internetowej Teatru Polskiego w Podziemiu znajduje się logo UMWD jako partnera, oraz logo podległej mu instytucji OKIS, który jest wymieniany jako producent przedstawień tzw. teatru w podziemiu. Piotr Rudzki - etatowy pracownik Teatru Polskiego we Wrocławiu - który także oficjalnie tytułuje się kuratorem teatru w podziemiu, publicznie informuje że przedstawień powstało 13. Powstaje pytanie: Kto je sfinansował? Na stronie OKIS znajdujemy informacje, o tym że ta instytucja podległa UMWD jest producentem, promotorem i partnerem tzw. teatru w podziemiu. Na stronie www Teatru Polskiego w Podziemiu wśród partnerów finansujących jego działalność figurują: Urząd Marszałkowski, OKIS oraz DCF. Mechanizm finansowania jest więc oczywisty: UMWD przekazuje środki OKIS, a OKIS finansuje produkcje spektakli teatru polskiego w podziemiu wbrew odpowiedzi udzielonej na moją interpelację przez Pana Marszałka. Pozostaje pytanie, ile to kosztuje budżet województwa? Nie mniej ważne jest inne pytanie, o ocenę formalną i etyczną takiego postępowania? Jak to możliwe, że UMWD wszechstronnie wspiera, w tym także finansowo grupę kontestującą Teatr, którego jest oficjalnym Organizatorem. To pytanie domaga się odpowiedzi także w kontekście politycznej uczciwości i odpowiedzialności wobec naszych wyborców. Poczynając od lutego 2016 roku Zarząd Województwa nie potrafi przeprowadzić konkursu na Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, który przyniósłby pozytywne skutki. Może więc czas się wycofać z organizacji wydarzeń, które przerastają możliwości wojewódzkich urzędników? Minęły bowiem prawie cztery lata, a zamieszanie wokół wyboru Dyrektora TP nie słabnie. Odczuwamy to wszyscy. Społeczność regionu, widzowie, a w końcu 160 osobowy zespół Teatru Polskiego. Ostatni, właśnie unieważniony konkurs (unieważniony wbrew ekspertyzie prawnej Ministerstwa Kultury), jest w tej serii wydarzeniem wyjątkowym. Jest dowodem ignorancji, lekceważenia prawa, łamania norm społecznych. W końcu skrajnej arogancji władzy, próbującej narzucić własny - niczym nie uzasadniony - punkt widzenia na wynik konkursu. Teatralna Solidarność jeszcze przed rozpoczęciem prac komisji konkursowej (marzec 2019) przestrzegała przed brakiem uprawnień do udziału w komisji związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, jednak Pani Agnieszka Dziedzic - Dyrektorka Wydziału Kultury, Przewodnicząca komisji, zlekceważyła ten głos oświadczając, że wszelkie konsekwencje "bierze na siebie". Tymczasem w ostatnich wypowiedziach medialnych przerzuca swoją winę i odpowiedzialność na p.o. Dyrektora Budzanowskiego. Może więc pora wziąć odpowiedzialność za podjęte decyzje? Pani Dyrektor, Panie Marszałku, może to jest ta chwila? Różne spotykam głosy i opinie na temat tej dziwnej decyzji o unieważnieniu, nawet tak odważne jak zawarte w pytaniu: "Być może prawdziwą przyczyną unieważnienia konkursu jest fakt, że poprzez zmianę składu komisji konkursowej, diametralnie zmieniła się jej konfiguracja i arytmetyka głosowania, zaś Pan marszałek stracił wpływ na wynik głosowania?" To bardzo śmiałe pytanie, ale także domaga się odpowiedzi. Mimo tak trudnych warunków współpracy z UMWD, jako organizatorem teatr radzi sobie zaskakująco dobrze. W lipcu 2018 r. posiadał ponad 1 milion zł zadłużenia. Obecnie, na skutek prowadzonych intensywnie działań zarządczych, pomimo braku dodatkowych środków ze strony UMWD, teatr nie ma zadłużenia, realizowany jest zaplanowany repertuar, rośnie sukcesywnie frekwencja na spektaklach, na wszystkich 3 scenach. Zaplanowany jest repertuar na kolejne sezony. Tych wszystkich Państwa, którzy chcą dokładniej poznać szczegóły sytuacji Teatru Polskiego pragnę poinformować, że dysponuje kompletem dokumentów (oświadczeń, wyjaśnień, sprostowań), które gotowa jestem udostępnić. Kończąc, należy zadać pytanie - Jaka przyszłość czeka Teatr Polski we Wrocławiu? Konkurs został unieważniony, nie znamy kolejnych kroków Urzędu Marszałkowskiego - nikt z wybitnych artystów, doświadczonych menedżerów teatru - a takiego potrzebuje nasz Teatr - nie zechce wziąć udziału w konkursie, ani objąć funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu w sytuacji ręcznego sterowania przez Marszałka Michała Bobowca i Dyrektor Agnieszkę Dziedzic. Przestańcie szkodzić kulturze - pozwólcie pracować specjalistom w tej dziedzinie
~Lewo
2019-10-04 10:27:04
z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Ocena: 8
Czy ktoś może coś zrobić z wypowiedziami Refleksji, i innych Artystów zahaczającymi o grożenie podlegające karze?Co za koszmar. Jestem muzykiem, oburzający ton ci ludzie wybrali. Jestem całym sercem za muzykami z opery i za zmianami na dobre,które właśnie się w niej rozpoczęły. Jeśli tak wyglądają dzisiejsze metody przeinaczania faktów, za pomocą hejtu to brak słów po prostu jak nisko można upaść.
~BigBro
2019-09-17 20:14:46
z adresu IP: (81.17.xxx.xxx)
Ocena: 1
Zapraszam wszystkich do artykułu o p. Filipp! Dorota już się przeprowadziła.
~Artysta
2019-09-17 17:59:41
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 20
Zakładają sobie facezbooki, lajkuja pierdoły, wypisują brednie w internecie, myślą że są anonimowi i dziwią się że ponoszą konsekwencje swoich działań, internet nie zapomina i nie jest anonimowy, naprawdę dał chcącego i mającego trochę środków nie ma problemu namierzyć kogokolwiek. Nie macie życia w realu
~Artysta
2019-09-17 16:59:41
z adresu IP: (195.136.xxx.xxx)
Ocena: 23
Żałośni ludkowie
~BigBro
2019-09-17 16:01:32
z adresu IP: (81.17.xxx.xxx)
Ocena: -7
Doroto, Karolino, Jasiu (oboje)! Dajcie już spokój. Piszcie swoje śmieszne teksty do Glińskiego, nie zawracajcie ludziom głowy. Cała Polska się śmiała z Opery Wrocławskiej. Nareszcie to się skończyło!
~Heinz Müller
2019-09-17 15:52:27
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -37
nick Heinz Müller tez jest chyba przyjazny panu ex-dyrektorowi
~Pracownik OW
2019-09-17 15:45:16
z adresu IP: (91.93.xxx.xxx)
Ocena: 19
Nowy nick Obserwator widać, że nie masz pojęcia o życiu i dorobku artystycznym Oper w Polsce i OW. Proszę bardzo tylko w tym roku dwie nagrody dla OW „ karnawał Zwierząt „ Lodołamacze..poza tym 3/4 Dyrektorów Oper nowa obsada. W tym roku zamiana krótkie kontrakty bo trzy sezony. Pan Grabowski to filharmonia. To tu dolny Śląsk upadek FS JD rozeznaj się troszkę w temacie i popraw Swe IQ. Bo czepiasz się jak pijany płotu. Siądź na rower i wykonaj 515 km do Gdyni. A nie nawet to Wam zazdrośnicy przeszkadza. Ale tak bywa, gdy ma się kompleksy i nie osiąga się w swym życiu nic. To pisze się takie pitu pitu. Poza tym nick Obserwator jest przyjazny p. Dyrektorowi to nie siej zamętu i nie podkradaj nicku, wprowadzając manipulację.
~Podi
2019-09-17 15:38:22
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 7
Jak to po co? To oczywiste: klasyczne działania ubeckie żeby zdyskredytować związki zawodowe, skłócić pracowników ze sobą, podważyć wiarygodność, zebrać argumenty do sądu pracy w procesie o "niesłuszne" zwolnienie...itd
~Obserwator
2019-09-17 14:03:40
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 2
Po co ta polemika? Gość jest wywalony ze stanowiska praktycznie na własne życzenie, potrafi skłócić ludzi i po raz drugi wdepnąć w to samo co w Białymstoku. Widocznie poparcie polityczne nie zamienia IQ, niezbędne na tym stanowisku. Mamy przykłady w Polsce Dyrektorów którzy potrafią po sto lat być na tym samym stanowisku i mieć szacunek w instytucjach które prowadza. I te instytucje mają się dobrze, rozwijają się i spełniają zadania do których zostali powołane . Grabowski w Zielonej Górze, jakiś czas temu Wiłkomirski w Wałbrzychu i parę innych. Jako artysta Pan Nałęcz Niesiołowski nie istnieje w świecie muzycznym po za instytucją w której ma etat. Przed tym Białystok, potem Wrocław. Największy jego wyczyn artystyczny jako Dyrektora Opery Wrocławskiej do tej pory, ( sądząc po wpisach na fb) to podróż rowerem do Gdyni . Twarde pośladki to za mało na kierowaniem zespołem ludzi. Potrzeba czegoś jeszcze. Tylko skąd to wziąć ???
~Refleksja
2019-09-17 12:21:01
z adresu IP: (91.93.xxx.xxx)
Ocena: 47
Panowie, Heinz, John itp, Zmieniajcie nici Ci sami pisząc te same brednie. Przepraszam Ja mam daleko w ... zdanie. Bo nie jesteście dla Mnie partnerem do rozmów.. Posłuchajcie ze zrozumieniem tekstu dedykowanego dla Was Wolność Marka Grechuty. I wszystko co należy napisać do Was. Ja mogę porozmawiać sobie z p.Marszałkiem i innymi członkami zarządu. Wyrazić w oczy czytelnie opinie na ta sprawę . Tylko Ja to ujawniam nie biegam po katach jak Wy .. Cały czas będę bronić Prawdy. Bo p. Dyr. Marcin, p. Ewa Filip plus wielu innych zaangażowanych pracowników OW zasługuje na to. A Wy trolle darujcie sobie.. bo nic tylko piszecie kłamstwa, bzdury, obrażając wszystko co się rusza.. Ale chłopcy Tomaszku K i Karolku P. Skończcie te swe „ gorzkie żale” bez pokrycia.
~Artysta
2019-09-17 11:31:12
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 14
Drogi Janie, sam zasuwaj
~Artysta
2019-09-17 10:34:33
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 39
Piję sobie kawę w Operze, Heinz, nie fantazjuje, prawda boli, bohaterze, internet to jedyne miejsce gdzie możesz się spełniać. Hehehe
~Artysta
2019-09-17 09:28:44
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 52
Taki odważny jesteś w internecie, a w realu na baczność i wzrok w podłogę. Kretyn z ciebie Heinz
~Artysta
2019-09-17 09:26:56
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 53
A ty znowu swoje, masz Gówno zamiast mózgu, myślisz, że oprócz dyrektorka, nikogo innego na tym forum nie ma, jednak niezłe zjeby w tej orkiestrze pracują, a szkoda
~Heinz Müller
2019-09-17 09:14:05
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -27
Refleksja ja już nawet traktuje te wpisy jak komedie Barei np. „Miś”. Sam się chłopie wywaliłeś ze stołka. Arogancja, buta, chamstwo, brak czasu dla innych i przewały jak te np. z Orskim. Czego jeszcze nie rozumiesz?
~Refleksja
2019-09-17 08:58:44
z adresu IP: (91.93.xxx.xxx)
Ocena: 29
Heinz i grupa trzymająca władzę, trolle i hejterzy na usługach. Jak zwykle piszesz frazesy.. Chłopie Tomaszku K, Karolku P i inni, to że Opera jest we Wrocławiu to nie znaczy, że należy niszczyć dobrych ludzi z kadry zarządzającej poza Wrocławia. Opera i jej dorobek to dziedzictwo Nas wszystkich nie tylko Wrocławia. Od samego początku już podczas konkursu był Pan Dyr. Marcin niszczony i obrażony... Wygrał konkurs i co z tego jak od samego początku był zamysł, by pokazać tu jest Wrocław nikt poza nie będzie tu Nam rządził... I tak płynął czas, P. Dyr. Marcin wierząc, że ma Partnerów w sposób jaki potrafił pracował dając z siebie wszystko. Nadludzko pracował, dyrygował mając zgodę władzy jako Organizatora. Słynny p. Tadeusz S odpowiedzialny ze strony Organizatora za kulturę wyrażał pisemną zgodę na wszelkie czynności podejmowane przez p. Dyrektora. No i zaczęła się kampania przed Wyborami samorządowymi 2018 ktoś zaczął atakować p. Marcina, kontrole jedna za druga itd. Zawiadomienia i cały hejt medialny pod „ wrocławską publiczność” by wygrać .. I tak upłynęło 1.5 roku i kolejne wybory Parlamentarne 2019, to Ja zadam pytanie do Pana Marszałka C.Przybylskiego Czy to nie Wstyd? Czy p. Tadeusz S. odpowie ze strony UM za sprawy, które są zarzucane p. Marcinowi? Gdzie jest odpowiedzialność UM za zaistniałą sytuację ? Bo jak jest winny p. Marcin to Organizator też. A może należy złożyć zawiadomienie do prokuratury, że ktoś niedopełnł obowiązków, jako urzędnik sektora publicznego. Tak więc nie pisz o sumieniu, bo nie masz chłopie pojęcia co to jest. Pan Marcin jako utalentowany oddany Artysta pracował uczciwie dając szansę na rozwój Opery. A został potraktowany jak złodziej itp. Wstyd, dla Pana Marszałka, że firmuje takie sytuacje jako doświadczony polityk bierze udział w takich sytuacjach... Wstyd Wrocław ..szkoda, że to moje miasto jest takie ...
~Artysta
2019-09-17 08:22:12
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 48
Niepokoji mnie twój stan umysłu
~Artysta
2019-09-17 08:21:13
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 26
I jeszcze raz Marcin
~Heinz Müller
2019-09-17 08:21:04
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -63
Dobrze, że sam przyznajesz ze cie nie ma. W tej jednej kwestii chociaż jakas zgodność, bo do tej pory twierdziłeś co innego, nawet twój papuga kłamał jak najęty
~Artysta
2019-09-17 08:20:47
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 41
I znowu Marcin
~Artysta
2019-09-17 08:20:21
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 27
To znowu ja Marcin
~Artysta
2019-09-17 08:19:14
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 47
To ja Marcin
~Artysta
2019-09-17 08:18:09
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 26
Potrafisz coś innego, niż wywoływać na okrągło twoją miłość
~Artysta
2019-09-17 08:16:37
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 62
Ło mamo, Heinz ty już jesteś w piekle, jak piszesz, dyrektora nie ma, a ty zlamasie masz obsesje
~Heinz Müller
2019-09-17 08:04:45
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -56
Może i dla ciebie nudny - głos sumienia, chyba pójdziesz do piekła
~Artysta
2019-09-17 06:44:53
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 52
Ja pierdziele, Heinz zmień płytę, nudny jesteś, to już jest żałosne
~Artysta
2019-09-17 06:33:56
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 55
Heinz, idioto, szmato, tu Marcin, ha kupuje sobie bułeczki i szyneczke, bo mnie stać. Okradłem ciebie. Jesteś wybrańcem, tyle miesięcy nie mogłeś dostać się do dyrektora, a teraz codziennie z nim piszesz na forum. Gratuluję głupoty. Hihihi
~Heinz Müller
2019-09-16 23:49:34
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -46
Edmund, ja nie kupuje „bułeczek” rano, tylko chleb co najwyżej. Sprawca jesteś odebrania chleba co niektórym, wiec lepiej już nie drąż. Jesteś skutecznie odwołany i nikt nic na to nie może poradzić
~Artysta
2019-09-16 23:01:11
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 68
Heinz to ja Marcin, już się nie uwolnisz odemnie, zawsze będę przy tobie, i będziesz czuł mój oddech na swoich plecach, i życzenia na święta, urodziny i nowy rok przyślę. Hihihi
~Artysta
2019-09-16 22:58:15
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 108
Ło mamo, Heinz znowu z dyrektorkiem gadasz? Normalnie wciąż cię prześladuje. Niepokoje się o twoje samopoczucie. Chyba będzie cię przesladował do końca życia. Czy jak rano kupujesz bułeczki też go spotykasz? Hehehe
~Heinz Müller
2019-09-16 22:37:03
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -46
Edmund, a wystarczyło się po prostu dogadać. Uparty byłeś i jesteś jak osioł.
~Heinz Müller
2019-09-16 22:34:05
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -19
Blysk refleksji aż mnie poraził i brak elementarnej ortografii. Nikt tu nikogo nie hejtuje, Edmunda już nie ma i nie będzie. Sam się wywalił za swoje działania z opery. Solidaruchy won (wiecie za co). Można mieć tylko nadzieje, ze po wojnie 80 lat w polskim Wrocławiu wreszcie będzie jakiś sensowny dyrektor. Do tej pory sama lipa. Własny zer dla skner dyrektorów, ludzi władzy. Glinski, RIO i skarbówka - wszystko to na nic. Sprawiedliwość ponad wszystko
~Refleksja
2019-09-16 18:55:54
z adresu IP: (91.93.xxx.xxx)
Ocena: 61
Heinz, Pidi, Melomon z Wrocławia... grupa trzymająca hejt i terror w OW. Chorzy ludzie przestańcie straszyć normalnych ludzi. Kim jesteście już wielokrotnie się wyraziłam.. Leczenie niezwłocznie jest koniecznie. Wg Waszej grupy ZZ związek zła i nienawiści musi akceptować wasze zdanie. Otóż nie. Poza tym jesteście śmieszni p. Dyr. Marcin Nałęcz Niesiołowski zna Was jak siebie. I jest ponad tym by bawić się w pisanie z anonimowymi tchórzami i hejterami będącymi Wstydem OW. Poza tym naprawdę odstawcie używki bo sami z sobą piszecie siejecie zamęt i kłamstwo jeszcze raz kłamstwo. I przede Wszystkim nie straszcie nikogo. Bo nie jesteście anonimowy, „ król kultury” Wam nie pomoże, ani ZZ.. Nie piszcie bzdur na temat spraw pracowniczych bo podważanie wiarygodność ludzi pracujących w OW. Tak więc Tomaszku K. Karolku P. I Pidi wraz z innymi nicami pod którymi piszecie jesteście bardzo dziecinni mając ograniczony intelekt. Heinz proponuje schejtuj jeszcze kolor spodenek jakie nosi P.Dyrektor i inne rzeczy. Obsesja nienawiści Cię zjadła. A od Gdańska to zdała głupku. Zajrzyj do garnka jaka masz zupę. Chora grupa trolli i hejterów stanowiąca i uzurpujący sobie władzę w OW. O ludzie większej komedii to nie widział świat.
~Artysta
2019-09-16 18:27:27
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 33
I masz rację, nikt cię nie podrobi , jesteś jeden niepowtarzalny........... reszte sam sobie dopowiedz
~Artysta
2019-09-16 18:25:03
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 46
Heinz, masz odjechane, czytasz to co piszesz, działanie obrazujące brak kontrargumentu?, człowieku idź na spacer, na świeże powietrze, skoro uważasz że jestem Edmund, to se tak uważaj, wali mnie to, to twój problem, czy z dyrektorem czy bez i tak jesteś zakłamanym bucem
~Heinz Müller
2019-09-16 17:51:00
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -58
Heinz Müller jest jeden i niepowtarzalny. Przypisywanie sobie tego samego nicku jest działaniem obrazującym brak kontrargumentu Edmund. Sam się zdekonspirowałeś ostatnimi wpisami. Czeka na ciebie niespodzianka za to co zrobiłeś. Powolutku
~Artysta
2019-09-16 17:40:04
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 28
Pidi jestem szczęśliwym człowiekiem, mężczyzną, nie stresuję się, nawet takie miernoty jak wy nie są w stanie zepsuć mego dobrego humoru, prawda boli? Myślicie że pod każdym nickiem na tym forum ukrywa się dyrektorek(były). A może to wy jesteście prowokatorzy. Edmund piszesz jako Heinz albo Pidi?
~Pidi
2019-09-16 16:48:55
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: -8
Dziewczyno odpocznij sobie, nie stresuj się i nie siej fermentu
~Artysta
2019-09-16 16:31:39
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 21
Heinz, nie ogarniam cię, a jakiej wiarygodności mówisz, kto ma mi uwierzyć, w co mają wierzyć, znowu odpływasz? Przecież w Operze ludzie wiedzą, kto, z kim, w jaki sposób, po co. Doskonale wiedzą i wiara jest tu zbędna.
~Heinz Müller
2019-09-16 14:29:59
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: -49
Jesteś artysto niestety niewiarygodny. Nie wiem czy po tym wszystkim ktoś ci uwierzy.
~Artysta
2019-09-16 12:11:02
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 17
Przecież to wy popaprańcy pieprzycie cały czas o terorze i komunie, a o mnie się nie martw, i o moją pracę kretynie ze ZZ, radzę sobie bez was
~Meloman z Podlasia
2019-09-16 10:52:19
z adresu IP: (77.111.xxx.xxx)
Ocena: -54
Refleksja, Artysta, Pracownik OW ewidentnie nie są ani muzykami, ani śpiewakami, tylko żyją w jakiejś koszmarnej krainie czarów: terror, lewica, gangsterzy, baronowie, królowie, używki... Biedni jesteście. Mam skromną nadzieję, że dyrektorem Opery Wroclawskiej zostanie w końcu osoba porządna, merytoryczna, profesjonalna oraz szanowana przez zespół. Wtedy już będzie po was, dlatego tak wam boli. To są wasze ostatnie podrygi.
~Heinz Müller
2019-09-16 08:57:54
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: -33
Artysta poleciał za to m.in ze wstrzymywał zapłatę najemnikom tj wyrzucał bez podania przyczyny ludzi z roboty. Jak mówi pismo: jaka miara mierzycie, taka i wam zostanie odmierzone. Zatem słusznie wyleciał. Nie sądziłem, ze nastąpi to tak szybko to pozbycie się tego muzycznego ubeka. Warto aby jakiś dziennikarz sprawdził jeszcze jak Edmund wywiązywał się ze stosunku pracy w Gdańsku, będąc na dodatkowych umowach. Ten stosunek pracy kosztuje podatników niemałe pieniądze. Jaki ma nabór ten (hehe) „profesor” oprócz swojego banderowca. Zrobienie porządnego newsa mogłoby pewne sprawy uporządkować. Bo na razie jeszcze Edmund niczego nie zrozumiał - na to wyglada.
~Artysta
2019-09-16 08:19:23
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 21
Hehehe ZZ dba o warunki pracy pracowników, mało kawy nie rozlałem, a propos języka używanego a tym forum, Pidi czytaj ze zrozumieniem, pisałem o wronach, najpierw obrażacie ludzi, a jak odpisuje ktoś takim samym językiem czujecie się obrażani, schizofrenia? Prywatne wojenki to wasza specjalność. Podajcie jeden, przynajmniej jeden przykład działań ZZ w obronie pracownika, bo trudno nazwać obroną odpisywanie do zarządu ZZ swojej laski, której groziło wypowiedzenie(a należało się jej za zaangażowanie i frekwencje w pracy), szkoda ze wszystkich zwolnionych nie zapisaliscie do kierownictwa związku hehehe
~Pidi
2019-09-16 06:41:00
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 61
Uwielbiam spełniać się w operze, sumiennie wykonywać swoje partie(diomezy,ale nie tylko). Bardzo cieszę się że zabrano nam jeden wybitnie toksyczny element ze środka naszej wspólnej pracy wszystkich zespołów!!!! Spokoju dodaje mi fakt istnienia ZZ który zadba o moje warunki pracy ( do tej pory musiał się bronić przed bezczelnymi ubeckim atakami pseudo dyrka). Cieszmy się z szansy na normalność po 24 latach komuny!!!!
~Refleksja
2019-09-16 03:56:20
z adresu IP: (188.147.xxx.xxx)
Ocena: -197
Heinz, Pidi trolle „ tymczasowej władzy” Wy nie kochacie siebie a mowa drugiego człowieka. Wam wszelkie uczucia są Obce. A taka zgnilizna nie może pracować w Operze bo to dobro społeczne i kulturowe . To może ktoś Was kopnąć w zad.. Bo Opera ma edukować a nie utrzymywać destrukcyjnych „ nędznych grajków „ z rozbuchanym Ego. Grać będziecie po festynach wszystko po kolei krok, po kroku. Chorzy ludzie co tylko ledwo potrafią czytać nutki ach i są ZZ związkowcy wspólnych używek, braku rozumu i hejtu jak ktoś zagonił do porządnej uczciwej pracy. Skończył chałturki do kotleta . Ale jestem w związku i po chemii zmieńcie cinkciarza bo ciężkie czasy .,,
~Pidi
2019-09-15 22:55:19
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 56
Hihihi...za to w Twoim języku jest pięknie i bez inwektyw....
~Heinz Müller
2019-09-15 22:55:02
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 61
Mów za siebie - ja nie kocham wszystkich. Takich Edmundow nie znoszę i nie szanuje za to co robią i co zrobili innym. Jeśli ich ktoś kopnie w nadęte dupsko to tylko dla ich dobra - to słuszna kara za takie postępowanie
~Artysta
2019-09-15 22:51:28
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -159
Ależ o co wam chodzi, przecież wy wszystkich kochacie i szanujecie, tak jak wszyscy szanują was(cham, szmaciarze, lizodupy, miernoty itp, itd w waszym sposobie komunikacji nie występują) mamo mamo a on mnie przezywa, hihihi
~Heinz Müller
2019-09-15 22:38:51
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 65
Jak widać tyle zostało z tego nadętego chama, co jak przychodził w 2016 r to mówił ze trzyma w ręku gałązkę oliwna i to na antenie tego radia.
~Pidi
2019-09-15 22:33:41
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 63
Ktoś Ci zlecił to natrętne gnojenie czy to pokłady Twego jestestwa podpowiadają takie wypowiedzi????
~Artysta
2019-09-15 22:23:51
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -157
Jest drobna różnica między swoim zdaniem, a sposobem jego wyrażania, inaczej mówiąc przekazywania, ale nie przejmuj się, głupota nie boli, i można z nią długo i szczęśliwie żyć
~Pidi
2019-09-15 22:17:02
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 57
A wydawało by się że masz własne "artystyczne" zdanie....
~Artysta
2019-09-15 22:13:58
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -161
Wam nigdy nie dorównam, jesteście mistrzami w.......... Hihihi
~Artysta
2019-09-15 22:12:26
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -157
Niestety, jeśli wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak one
~Pidi
2019-09-15 21:58:31
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 70
Oj Artysto hihihi...jeśli choć odrobina w Tobie artyzmu jak się tytułujesz to dla Ciebie to też szansa na rozwój....a jeśli nie...to przynajmniej nie obrażaj....
~Artysta
2019-09-15 21:46:34
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -150
Heinz, nie martw się, jego już nie ma, cymbale
~Artysta
2019-09-15 21:44:41
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -213
Heinz czy jak się brandzlujesz też myślisz o dyrektorze.Hihihihihi
~Heinz Müller
2019-09-15 21:42:05
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 18
Edmund - raus aus dem Haus
~Artysta
2019-09-15 21:39:38
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -185
Czy z Marcinem czy bez, i tak jesteście miernotami, kochajcie Opera, to jest piękne, tylko to miłość bez wzajemności. Hihihi
~Artysta
2019-09-15 21:36:40
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -180
Jak fajnie czytać wpisy idiotów związkowych. Nareszcie się wam poprawiło szmaciarze. Cieszę się się razem zwami
~Heinz Müller
2019-09-15 21:18:49
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 22
Tez kocham opere OHNE Scheissdirigenten
~Pidi
2019-09-15 21:12:03
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 116
Kocham Operę!!!!
~Heinz Müller
2019-09-15 21:11:35
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 21
Koniec kariery Edmunda
~Pracownik OW
2019-09-15 21:10:36
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -164
Heinz M, Pidi i inne pseudo trolli W dedykacji od p. Dyrektora Marcina dla Was hejterzy . Daruj sobie Heinz nie jestem p. Dyrektorem chora obsesjo. Tekst mądry i trafny do Durni nędznych grajków z orkiestry podparty chórzystka.. „Wolność „ Marek Grechuta
~Heinz Müller
2019-09-15 20:51:26
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 53
Edmund z lania wody przeszedł w bardziej agresywna formę ataku, każdego kto się z nim nie zgadza - grajek z patykiem od siedmiu boleści. Jeszcze tylko akademia w Gdańsku niech się zdecyduje czy chce takiego pana dalej trzymać. Ja bym wywalił od razu.
~Pidi
2019-09-15 20:48:18
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 108
Jak wspaniale jest bez Nałęcza!!!!! A pomyśleć że za poprzedniczki ludzie mieli przebłyski żeby zdawać do Białegostoku....( Niektórzy zdali....) Cudownie móc oddychać pełną piersią!!!
~Pracownik OW
2019-09-15 20:36:19
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -167
Heinz, Pidi Och stawiajcie lajki i pilnujcie tego właściwie. Lewackie naćpane trolle. Bo uważajcie by numer z petycją do p. Wojewody wam się powtórzy . Pidi cwaniaczyć lewacki tchórzu pisz całe nazwisko i imię co strach... Uważaj ścierwo bo ze szczęścia upadniesz na zawał. Na to konto nie bierz działki to zaoszczędzisz duuuuuudniu, z wypalonym mózgiem. Tanie grajki i chórzystki w przyszłości będą występy tylko po przejściem na Świdnickiej. Każdy kij ma dwa końce ...
~Artysta
2019-09-15 18:43:49
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -163
Mnie nie chodzi Heinz szmaciarzu o Marcina, ani on mnie ziębi ani grzeje, do ciebie Pidi szmaciarzu, który mówisz że każdy może mieć swoje poglądy również się zwracam, jeśli macie trochę rozumku w waszych tepych głowach, to chyba zauważyliście że nie bronię zwolnionego dyrektora. Mnie tylko uwiera wasze pieprzenie, i obrażanie wszystkich kto nie z wami. Jesteście tępe grajki I takimi zostaniecie, na szczęście jesteście tylko malutkim procentem idiotów wśród pracowników opery, malutkim ale głośnym, bo reszta normalnych pracowników nawet nie ma ochoty słuchać waszych bzdur. Możecie się dalej szmacić we własnym sosie. Związkowcy hahhahaha
~Pidi
2019-09-15 18:43:06
z adresu IP: (77.87.xxx.xxx)
Ocena: 130
NIE MA NAŁĘCZA!!!!! Nie wierzę naszemu szczęściu!!!!
~PRACOWNIK OW
2019-09-15 18:31:02
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -168
Na zakończenie dla Was " chłopcy i dziewczęta" Trolle i hejterzy zleceniobiorcy od " Króla kultury. Autorzy obrzydliwych fałszowanych donosów anonimów do wszystkich możliwych gazet i instytucji. Uprzejmie informuję Was,że nie boję się Was w Operze , mam w nosie wasze zastraszanie i terror jaki prowadzicie w teatrze od 1,5 roku. Sami się zagryziecie w grupie uznania .Mam na całą sprawę Swe zdanie. Zawsze oddam właściwy szacunek dla p. Dyr. Marcina, p. Dyr. Ewy Fillip, za ich wielkie zaangażowanie, oddanie dla sztuki i Teatru. To jak ich potraktowano to WSTYD, WSTYD, Skandal.Bo była taka potrzeba chwili, bo kto zabroni niszczyć instytucji "królowi kultury". To co się dzieje z instytucjami kultury we Wrocławiu, wskazuje na konieczność zmiany systemu Organizowania, zarządzania. Polityka, władza weszły z butami do OW. Skandal, w każdej przestrzeni. Kultura powinna być niezależna i stanowić dziedzictwo Kraju. A widzi się stale niszczenie i zagrożenie. Szanowny Pan Wicepremier Piotr Gliński, powinien wyciągnąć odpowiednie wnioski, rozpoczynając prace w Komisji nad zmianą systemu dla instytucji kultury by zabezpieczyć ochronę od władz samorządowych. Powinno rozliczać się za wynik finansowy i inne mierzalne wartości istotne dla rezultatu pracy Dyrektorów. Artyści są narzędziami poprzez przedmiotowe traktowanie na polu walki politycznej.Nikt nie widzi zarządzania biznesowego poświadczonego dorobkiem artystycznym danej instytucji i ludzi w niej pracujących. Wstyd dla Organizatora a konieczna roztropność i rozwaga dla Ministerstwa. Jak można wprowadzać taką destrukcję, wszytko niszcząc. Znam wszelkie wskaźniki OW jakie były zrealizowane przez ostanie trzy sezony. Znam dobrze sytuację historycznie, gdzie przez kilka lat wcześniej nic lepszego a wręcz gorszego było z Teatrem . Tylko była jedna różnica była p. dyrektor nie miała tyle kontroli tyle zawiadomień i takiego barona kultury. To wszystko jest prawda, nie jeden długoletni pracownik teatru to potwierdzi. A Wy pozabijacie się sami w swym Związku ZZ. Tomaszku K, Karolku P , Pidi sridii hejterzy i trolle... Polska jest krajem dobrobytu, a Pan Marcin Nałęcz Niesiołowski i Pani Ewa Fillip to świadectwo Wiarygodności i Ocean wrażliwości artystycznej, oddający wielki szacunek każdemu. A Wy, ZZ związek zlewacone, zakażone, zniewolone,zaśmiecone,zatrudnione,zasmrodzone,zgniłe, zniszczone, zjechane,zatrute,zajadłe, zawistne, zazdrosne, zakłamane,zmanipulowane,zarozumiałe(...) itp.To WY, trolle i hejterzy...
~Pidi
2019-09-15 18:23:10
z adresu IP: (77.87.xxx.xxx)
Ocena: 115
Jak cudownie że muzycy mogą odetchnąć pełną piersią i cieszyć się normalną atmosferą w pracy!!!! Na każdy poniższy fałszujący rzeczywistość wpis będzie optymistyczna odpowiedź!!!
~Pracownik OW
2019-09-15 17:58:46
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -161
Heinz.. uwaga bo pójdziesz do łazienki i rozpinając rozporek zobaczysz och .. trzeba na początek to mieć, trzepaku .. Nie jestem p. Dyrektorem Marcinem ani p. Wiktorem. Jestem skromnym normalnym pracownikiem OW. Lecz się chory człowieku, zmień cinkciarza i odstaw wszelkie inne używki... Chodzące toksyny zatrute jadem i smrodem to Wy Pidi spójrz w lustro, poczuj swój zapach uffff swąd, smród z daleka. Uważajcie trolle od obsługi „ króla kultury „ są instrukcje dla żelaznej damy. Polowanie na czarownice trwa.. A co do p. Wicepremiera Piotra Glińskiego to kultury i szacunku trochę. Bo zapominacie, że żyjecie na garnuszku ministerstwa i sponsorów.
~Heinz Müller
2019-09-15 16:58:30
z adresu IP: (213.146.xxx.xxx)
Ocena: 33
Ten bełkot artysty nie zmienia faktu, że Edmund przegrał, nic już nie znaczy. Glinski może mu inna fuchę poszukać, ale na razie będzie schowany do szuflady
~Pidi
2019-09-15 16:52:06
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 61
To naprawdę wielka ulga nie mieć za szefa tak toksycznego tyłeczka....
~Artysta
2019-09-15 16:42:31
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -219
Jednak, jak mawia guru Heinz, szmaciarze ze związku pamo mają nieźle zjarane berety, macie szczęście że ten biedny Wiktor jest taki grzeczny i słodki, aż niektórych mdli, ale taki był zawsze, i z tego co wiem nigdy nikogo nie skrzywdził, gdyby odebrał trochę nauki od was, to by niejednego szmaciarza z orkiestry, który na niego pluje rozsmarowal jedną ręką na ścianie, najlepiej pluć na tego, który nigdy tym samym wam się nie odpłaci. Gnijcie we własnym smordzie związkowym, nic nie zrobiliście dla żadnego pracownika w Operze, oprócz kilku anonimów do różnych instytucji i gazet. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Mam nadzieję że niedługo sami się wykonczycie i wszyscy o was zapomną
~Heinz Müller
2019-09-15 16:32:44
z adresu IP: (213.146.xxx.xxx)
Ocena: 21
Ten pracownik OWr to naprawdę zdegradowany Edmund czyli rzeczywiście już tylko do końca grudnia jedynie pracownik, a nie dyrektor. Ten sam bełkot, psychoza w tekście i brak umiejętności przegrywania. Papa Edek
~Pracownik OW
2019-09-15 16:18:49
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -191
Heinz M, Pidi grupa troili. Nie znam nikogo z OW o inicjałach NN, tacy bohaterzy a jak unikają pisania o kimś po imieniu i nazwisku. Nie jestem Panem Wiktorem R., to wybaczcie zawiódł intelekt. Jestem pracownikiem instytucji od lat, nie jedno widziałem i przeżyłem. A Was hejterzy i trolle mam daleko poza Mą chmurką życia. Piszę Swe spostrzeżenia i wnioski. Nikt i nikt mi nie zabroni tego czynić, bo żyję w wolnym kraju. A takie wasze „szczekanie” , jazgot niech się troili a karawana jedzie dalej. Nawet nie wiedzie jak normalni pracownicy mają Was dosyć, patrząc z politowaniem. Swoją drogą współczuję p. Wiktorowi R. że z takim formatem ludzi musi jeszcze pracować . Ale wierzę, że p.o Żelazna Dama zadba o bezpieczeństwo w instytucji wykonując instrukcje i rozkazy „ króla kultury” Czekam na kolejny ruch, kiedy się pojawi zapowiadany Tomasz J wraz z rodzinką. Jako desant naprawczy hi hi. Poza tym bardzo mnie nurtuje kto i kiedy będzie zwalniał p. Ewę Filip . No bo jak usadza się księgowa mając zastępcę dyrektora to jest oczywiste, że to nie tej Pani drużyna. Kpina, lekceważenie, manipulacja i buta w stosunku do normalnych ludzi zatrudnionych w OW. Ale jasne p. Marcin jest zły to i p. Ewa tez a dlaczego nie księgowa? Hi hi w statusie opery jest jasno zapisane, że ponosi współodpowiedzialność za finanse. Po tym widać jakie ma pojęcie o instytucji kultury „ król kultury”, który tylko gra pod siebie. Tak więc nie czepiajcie się ludzi którzy chcą normalnie pracować. Pa pa anonimowi trolle i hejterzy. Ale wiemy kto jest kto i co jest co.
~Pidi
2019-09-15 13:04:11
z adresu IP: (77.87.xxx.xxx)
Ocena: 30
Tak Wysoki Sądzie, należy nas ignorować i pozwolić się rozwijać według predyspozycji każdego z nas!!!
~Refleksja
2019-09-15 12:59:28
z adresu IP: (188.147.xxx.xxx)
Ocena: -162
H.M, Pidi sridi , chorzy ludzie. Was należy ignorować, piszcie plujcie tarzajcie się „ we własnym bagnie” . Pozostawiając wartościowych ludzi po za Waszym zasięgiem energii zła czy hejtu. Będzie czas na wszystko. żegnam
~Heinz Müller
2019-09-15 09:06:55
z adresu IP: (213.146.xxx.xxx)
Ocena: 38
Z tymi kajdankami to spokojnie - jeszcze mogą być użyte, sprawa nie jest zakończona. Teologii do swoich machlojek nie mieszaj artysto, refleksyjny z Bożej łaski
~Pracownik OW
2019-09-15 01:00:56
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -197
Na pożegnanie powiem jedno. Czas cierpliwy wyświetli Prawdę. A „ baron kultury” gdyby miał dowody na p.Dyrektora Marcina to już dawno by skorzystał z tego robiąc Show pod publikę i politykę.Wyprowadzając Go w świetle kamer z Opery, jako przestępcę Tak zawsze krzyczał głosił w mediach opluwając uczciwego człowieka, który ciężko pracował na pieniądze.Wszelkie zdarzenia są normalne dla innych instytucji kultury. Ale znawca fachowiec od instytucji kultury pluł, oczerniał robił wojnę medialną a teraz od maja cisza?? A dlaczego bo trzeba odpowiadać za słowa i czyny(..) Nawet teraz z ostrożności rzecznik się tylko wypowiada. Bo strach .. Tak więc smutne brednie hejterów trolli Króla kultury to takie małe kapiszony nakręcone rękoma lewackiego gangstera. Ale na wszystko będzie czas(..)
~Pracownik OW
2019-09-14 21:48:34
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -189
H. M., Pidi, Meloman wrocławski podszywający się do Podlasia, Wiktor .. Dla Was głównych troili i hejterów z grupy barona trzymającego „tron kultury” jako osoba wierząca i ufając Jezusowi. Oddaję Modlitwę za wasze rozjaśnienie umysłu i powstanie z upadku człowieczeństwa. Dzisiaj - jak Polska długa i szeroka – trwa jednocząca wspólnotę Polaków modlitwa „Polska pod Krzyżem”. Krzyż Chrystusa – znak zwycięstwa, miłości i zbawienia. Jest drzewem życia i łaski. Przez Krzyż dostępujemy godności Dzieci Bożych bo na nim umarł za nas Syn Boży. Wytrwajmy z Nim w walce z wszystkimi przeciwnościami, w walce o szczęśliwą przyszłość dla każdego z Nas naszej indywidualnej Ojczyzny. On jest Panem, On jest prawdą drogą i życiem. W Krzyżu Chrystusa nasza moc i siła. Tak więc z Miłości, pokorą i cierpliwością dźwigamy Nasz Krzyż ku chwale Boga. Amen
~Pracownik OW
2019-09-14 21:37:02
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -160
Pidi, Odstaw wszelkie używki i do nut.. zacznij ćwiczyć. Nie jestem żadnym prowokatorem tylko pracownikiem OW, który patrzy na Was. Niestety brak intelektu oj brak, piszesz takie bzdury.” grupa trzymająca władzę „ w orkiestrze i OW ośmieszyła się na całej linii. Piszę Swe zdanie, a mam takie prawo mam głęboko w nosie Wasz terror bo uczciwie pracuję więc nie mam czego się lękać. Ach i nie mam problemu z używkami w przeciwieństwie do Was.
~Pracownik OW
2019-09-14 17:18:23
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -195
~Pidi,~Meloman z Podlasia,~Heinz Müller i wszelkie trolle, na usługach " władzy". Ale jesteście ciency, tylko zmieniacie nicki a i tak wszyscy wiedzą, kto biegał na Słowackiego i jest sługusem. WSTYD, WSTYD, WSTYD trudno nawet nazwać Was ludźmi. Dla mnie praca w Teatrze jest i była wielką przyjemnością z p. Dyr. Marcinem Nałęczem Niesiołowskim. Wy, nie macie żadnych wartości bo jesteście sprzedawczykami na usługach Organizatora. Tylko pamiętajcie niszczyć człowieka za to, że ciężko pracował (miał zgodę na dyrygowanie od Organizatora, wg stawek regulaminu czy Wam się podoba czy nie jest MISTRZEM BATUTY wysoko ocenianym przez wielu Krytyków muzycznych) jest Mobbingiem politycznym pod własne interesy.To jak zaczęła rozwijać się instytucja aż miło jest popatrzeć. Ale Wam daleko od zdrowego rozsądku bo uważacie się za cud Świata. Ale jest powiedzenie kto ściąga wojnę na swój dom przegrywa bitwę. Wszystko czas przyniesie. Naliczyłem do w tej spirali nienawiści psycho-terroru w pracy aż: dwa zawiadomienia do prokuratury, drugie złożone po 10 miesiącach po kontroli ( do waszej wiadomości miesiąc temu złożone drugie ), śmiechu warte ale jaka władza i kompetencje taka jakość zarządzania. Dwa procesy w sądzie pracy. Gdzie sławetna uchwała z punktu Prawa pracy jest kolejnym śmiechem na sali. Proces w NSA . No i kolejny proces, którym się nie chwali najmocniejszy sycylijski zawodnik jako władza. Tyle krzyczał tyle głosił.. A i obecnie jest kolejna kontrola wydobywcza z OW, to zapewne będzie kolejne działanie pod publikę. Ktoś jak na to patrzy to wie w czym jest gra na boisku w tym wszystkim a Wy trolle, poczekajcie cierpliwie na wszystko. Tak więc Kochana orkiestro i chórzystko mało wiecie a pleciecie takie bzdury aż szkoda do nich pisać. Czekam na jedno PRAWDĘ tylko PRAWDĘ kto poniesie konsekwencje za tą spiralę nienawiści, terroru wobec instytucji i kadry zarządzającej. Wstyd dla p. księgowej Dyrektor przedłużył Jej umowę a mógł tego nie uczynić. Ale kto jest k...ą to nie będzie sikorką. Władza wypacza myślenie i uzurpuje sobie prawo do niszczenia..
~Hans
2019-09-14 15:10:50
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 162
Gorzej być nie może "Artysto", więc nie masz co straszyć pracowników OW. Wszystko już przeżyliśmy.
~Artysta
2019-09-14 14:35:57
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -191
mamo mamo prowokator ,dlaczego on nie myśli tak jak my ,przecież to my mamy racje,i zwiazki też mamy. Widzisz Pidi jak ty komuś ,to tak i tobie , fajnie jest rzucać gównem na kogoś. Zacznij wiecej ćwiczyć grajku, bo najbliższe miesiące zweryfikują twoje umiejetności.W końcu może będzie dyrektor ,który zrobi ze wszystkimi porządek i pokarze pracownikom po co pracują w tej instytucji.HA HA HA HA HA
~Pidi
2019-09-14 13:26:34
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 12
Między artystycznymi słowami....
~Artysta
2019-09-14 13:16:31
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -158
Pidi sridi Heinze ale macie zgniłe mózgi,podaj mi przynajmniej jedno zdanie w którym broniłem dyrektora. nie potrafisz. szkoda.takie miernoty orkiestrowe i chórowe ,które przypisują sobie prawo do mówienia innym kto z kim ,gdzie po co i w jakim celu naprawde niech sie zabieraja z Opery , pomoge sie spakować ,bilet kupię, podwiozę( wy też to proponujecie ,wiec nie ma się co obrażać),używam dokładnie takiego języka jak wy.Jak opuscicie mury tej instytucji ,naprawdę atmosfera się oczyści.Dawno przestaliście być poważni,teraz tylko można się z was śmiać ha ha ha ha ha
~Pidi
2019-09-14 12:20:47
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 86
Ten typ wypisuje treści jakby był przedstawicielem związku zawodowego dyrektorów... Nie dajcie się sprowokować!!!!
~Artysta
2019-09-14 12:15:15
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -166
Szczekają kundle ze związku reprezatywnego(????????????????) , nigdy nie należałem i nie będę do żadnego związku, możecie robić wypad z opery, nikt nie będzie tęsknił za wami jesteście zwykłe chamy i prostaki, niestety wykształcenie wyższe nie ma nic wspólnego z kulturą i inteligencją. Wszyscy się z was śmieją w Operze. Zapiszcie się wszyscy do zarządu, bo dużo osób zrezygnowało ostatnimi czasy z waszego popapranego związku
~Meloman z Podlasia
2019-09-14 12:05:10
z adresu IP: (77.111.xxx.xxx)
Ocena: 26
"Artysta", "Pracownik", lepiej zajmijcie się swoimi obowiązkami: praniem flagi S, zbieraniem podpisów w obronie Nałęcza, sprzątaniem pomieszczeń. Specjaliści od pakowania i podwiezienia :)
~Pidi
2019-09-14 11:18:28
z adresu IP: (188.122.xxx.xxx)
Ocena: 24
Te wpisy to chyba przygotowania do procesu NN w sądzie pracy...żeby było że są wspaniali obrońcy.....a to zwykłe prowokacje
~Heinz Müller
2019-09-14 10:39:46
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 16
Możesz sobie artysto poszczekać i tyle twojego. NIEREPREZENTATYWNYM związkowcom, niegospodarnym dyrektorom dziękujemy. Wasza epoka dobiegła końca.
~Artysta
2019-09-14 10:24:54
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -122
A poza tym, jak nie odpowiada tobie Heinz , pidi, meloman z podlasia(Podlasie to stan umysłu) to zapraszam do kadr, naprawdę można być szczęśliwym poza operą, nawet pomogę się spakować i podwiozę na nowe miejsce, nawet na Podlasie. Ja nie mam problemu z wami, to wy macie problem z całym światem
~Artysta
2019-09-14 10:09:05
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -142
Jesteś zwykłym złamasem Heinz, pidi I inne trole, już się pakuję i uciekam z opery, bo durny związek i kilku cieniasów z orkiestry plus zakompleksiona chorzystka tak chce. Haha haha, a co zrobiliście dla tej instytucji, jakiemu pracownikowi pomogliscie, jeden przykład, bo wciaganie do kierownictwa związku zawodowego, żeby uchronić przed zwolnieniem chwały nie przysparza, szczekajcie dalej, do tego się nadajecie. Większość pracowników ma niezłą polewke z was
~Pracownik OW
2019-09-14 07:54:15
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -135
Heinz M, Karol P, Tomasz K i pozostali hejterzy i trolle na usługach „ sycylijskiej władzy”. Wasze komentarze można jedynie pozostawić z milczeniem. Chorzy ludzie okazujący butę władzy. Widać w jakich warunkach pracuje normalny uczciwy człowiek. Chory człowiek i jego grono uzurpuje sobie prawo do zwalniania ludzi z OW. Ale tak to jest, gdy włodarze w miejsce partnerskiego dialogu społecznego z kadrą zarządzająca OW prowadzi partyzantkę z grupą hejterów i trolli. Główny obrońca ani razu nie był w Operze, ani razu nie odwiedził czy zaprosił kadrę zarządzająca do rozmów. Stać Go jedynie na medialne szopki pod siebie. Po wyborach 2018 na „ tron kultury” usiadł „ lewacki Bóg” niszczący wszystko związane ze sztuką i kulturą. To co zostało zrobione z OW jest Wstydem dla „ głównej głowy UM” Jak polityk z tak dużym doświadczeniem bierze w tym udział. Ale jasne teraz są wybory parlamentarne, gdzie ma się wyobraźnię wejść do Sejmu. Po raz kolejny instytucja, kadra zarządzająca zespół OW stał się głównym narzędziem do gromadzenia poklasku dla celów własnych. SKANDAL, pycha „ sycylijskiego Managera”, „który zna się na istocie prowadzenia instytucji kultury w oparciu o partnerstwo z kadrą zarządzająca OW „ jak świnia na gwiazdach. No tak ale ma stołek jest władzą, to kto zabroni niszczyć dobra. Jest mocny przez labirynt procesów, kontroli, zawiadomień do prokuratury ma publikę ...pod siebie WSTYD. Ja osobiście czekam na zmianę systemu zarządzania instytucjami kultury. Panie wicepremierze P. Gliński proszę zapewnić klimat, by polityka nie wchodziła i nie niszczyła instytucji kultury. Panowie Dyrektorzy z instytucji kultury nie mogą być więźniami „ sycylijskich włodarzy”. Sztuka kultura i instytucje są dobrem Nas wszystkich dlatego nie wolno niszczyć JEJ dotykając brudnymi łapami przez tych co mają władze jako Organizator. Trzeba dokonać zmian, by w sposób transparentny uporządkować wewnątrz instytucji atmosferę do tworzenia pięknych, zacnych rzeczy ..
~Heinz Müller
2019-09-14 00:59:52
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 61
Ciemnogród z solidarności pyskuje, bo wie że ukladziarstwem z każdym szmaciarzem, lizusostwem i słaba jakością pracy może co najwyżej teraz pogrozić palcem w bucie, a tacy byli mądrzy.... Bolki obrzydliwe. Przyjmujcie do wiadomości, ze jesteście aktualnie niereprezentatywnym planktonem związkowym, którego nikt na poważnie nie bierze. Lata dziadostwa, które stworzyliście teraz właśnie zbiera żniwo. To co działało 30 lat temu już jest passe. Miejcie chociaż trochę honoru i tak jak w Białymstoku na 105 muzyków orkiestry 4 robiło łamistrajk i poszli sobie, wiec grzecznie do kadr zanieść wypowiedzenie i za swoim idolem idźcie z równym zapałem, przynajmniej atmosfera się oczyści. Chyba nie liczycie na jakieś zrozumienie.
~Pidi
2019-09-14 00:18:47
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 12
Ale bagno....chyba jakiś profesjonalny hejter z ministerstwa się objawił....ludzie nie dajcie się prowokować! NN nie ma i chwała Bogu! Szkoda nerwów
~Meloman z Podlasia
2019-09-13 22:46:00
z adresu IP: (77.111.xxx.xxx)
Ocena: 74
Ale wesoło! "Pracownik OW" ma bzika na punkcie narkotyków, w każdym komentarze o tym pisze, chyba jest na odwyku. Do tego obraża kobiet w bardzo niesmaczny sposób. Ale fakty są twarde: Nałęcz tchórzliwie chowa się przed wypowiedzeniem, wiecznie mokra flaga S bez sensu wisi nad wejściem służbowym, teatr funkcjonuje dalej. Koniec historii.
~Artysta
2019-09-13 22:17:21
z adresu IP: (195.136.xxx.xxx)
Ocena: -140
Dalej pieprzysz jak potluczony Heinz. Siedzisz na takim samym garnuszku jak my wszyscy w Operze, i podlegasz takiej samej ocenie jak wszyscy pracownicy, także dyrektor, i naprawdę nie twój interes jakie mam geny i nie oceniaj mnie bo mnie nie znasz, przeżyłem Panią M, przeżyje Pana N przeżyje i Ciebie, i nie musisz być moim sumieniem. Ja swoją pracę wykonuję bardzo dobrze, nie ważne pod czyjąś dyrekcją i dyrygenturą, i nie życzę sobie aby taki cienias jak ty pouczał nas jak mamy żyć. Ciągnij się ze swoimi związkami.
~Pracownik OW
2019-09-13 19:30:04
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -143
A.B Tobie są wszelkie uczucia nie znane. Zmieńcie dilera i zacznijcie korzystać z lepszej jakości używek. Bo już wglądasz kiepsko jak zjechana łyża. Ale kto z kim się zadaje takim samym się staje. Burdel to masz "Kobietko" w głowie. Jaka obrończyni się znalazła, oh bo pomyślę, że prawda. Biedna roszczeniowa duszo piszesz takie kłamstwa, ale czego można się spodziewać po "kobiecie" uzależnianej od wielu używek i współtowarzyszy. Nie kompromituj się dalej bo szkoda twej energii, biegnij na Rynek w umówione miejsce, bo wypadniesz z obiegu.
~Pracownik OW
2019-09-13 18:09:44
z adresu IP: (93.174.xxx.xxx)
Ocena: -155
Ale wszyscy poza OW mało wiedzą, tylko piszą frazesy. Ja i inni wiele zawdzięczamy Dyrekcji. Z przyjemnością pracując patrzę jak się rozwija instytucja. Trzeba czterech śpiewaków, szkodników z innych instytucji by zrobić tyle co My osiągnęliśmy. Tomaszu K, Karolu P damo serca chórzystko A.B wstyd Mi za Was, że jesteście takim niskim pokrojem ludzi. Ale „ taplajcie” się w tym błocie sami wydając sobie opinię. Wszyscy razem mniej znaczycie i zazdrościcie talentu, kultury i dorobku artystycznego Dyrektorowi. Stąd tyle zawiści i hejtu główni prowokatorzy.. ale każdy już Was zna.Możecie pisać do woli, te swoje chore historyjki, nie mające pokrycia w realu. Wypraszam sobie byście nie szanowali ludzi pracujących w OW. My chcemy spokojnie pracować bez oszczerstw i poniżania. Chcecie być trollami na usługach to wasz wybór ale nie czepiajcie się innych. Niszcząc dorobek i osiągnięcia OW.
~Artysta
2019-09-13 12:25:06
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: -162
A kim ty jesteś Heinz, że rościsz sobie prawo do decydowania, kto ma pracować, a kto nie w Operze. Gówno cię obchodzi, kto popiera, a kto nie dyrektora. Pieprzysz jak potluczony, nie ty mnie zatrudniles i nie ty mnie będziesz zwalniał, a popierał będę kogo chcę, nie twój interes, i nie twoja Opera
~Meloman z Podlasia
2019-09-12 23:40:23
z adresu IP: (77.111.xxx.xxx)
Ocena: 16
Niektórzy nie są w stanie zrozumieć, że "ludzi dobrej woli jest więcej". Te ludzie nie chcą Nałęcza. Nałęcz nie ma nic wspólnego z tą instytucją i jej dorobkiem. Pojawił się we Wrocławiu dzięki układom politycznym. W cywilizowanym kraju po tym, co było w Białymstoku, miałby zakaz na zajmowanie stanowisk kierowniczych. Politycy go wywalili? Całe szczęście, że we Wrocławiu się udało. Niech Nałęcz będzie zdrów, niech go Pan Bóg chroni. Jak najdalej od Wrocławia i kultury. P.S. W mediach było pisane, że główna księgowa pracuje w OW dopiero drugi sezon.
~Wiktor
2019-09-12 22:23:16
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 17
Moja droga Fortuno refluksjo melonie bo żeby zostać melomanem trzeba mieć uczucia i empatię i odrobionę inteligencji nie tylko spolecznej dla mnie jesteś melonem. Nie trafiłeś z tym Karolem P. ale ja wiem kim jesteś i wiem że będziesz bronić tej już przegranej sprawy nawet do ostatniej krwii. Szkoda tylko że nie widzisz tego że od tylu lat wyrządzasz coraz więcej szkód tej instytucji i jej załodze. Mam takie pytanie jak Ci nie wstyd? Piszesz o spektaklach w TVP kulturze które są tak fantastyczne że wyśmiewa nas cała artystyczna polska. Piszesz o wojence i bolszewikach ale to Wy taki los i zarządzanie wprowadziliście w tej instytucji. Jest jeszcze jedna ważna rzecz publiczność a ta drastycznie spada od trzech lat. Więcej ludzi przychodzi na spektakle które zrobił pan kiepski tenor z Jeleniej góry na którym tak ostentacyjnie wieszasz psy a przypomnę że opera jest dla ludzi a nie dla Ciebie i grupki ograniczonych intelektualnie poklaskiwaczy. Pewna era się skończyła i można było ze sceny zejść pokonanym teraz już tylko możecie rzucić się w otchłań a może za 5lat będziecie tylko cierpkim wspomnieniem.
~Meloman
2019-09-12 21:36:59
z adresu IP: (83.17.xxx.xxx)
Ocena: -112
~Heinz Müller, Meloman z Podlasia, Tomaszku K, fachowcu od hejtu i główny Trollu będący na usługach od zleceniodawcy czyli UM. Prowadzisz sam ze sobą rozmowę zmieniając nicki i IP. By kreować nową drogę na kolejnego ruchu UM. Czyli wprowadzenie Tomasza J, głównego szkodnika kolejnych dwóch instytucji kultury na dolnym śląsku. Tak, On ma wielkie zasoby w rodzinie. Cała rodzina na scenie w chałturkach gdzie się uda naciągnąć miasto na kasę. Och, magik ma moc ale jest z jednej grupy będącą kastą . Ale co tam jak księgowa , która wszytko poświadczała( brak tu logiki, aż śmiech zrywa boki, pozostaje głównym świadectwem i dowodem niewinności p. Dyrektora Marcina ) może być p.o Dyrektorem to dlaczego nie sprzątną p. Ewy F. dla wprowadzenia swoich . To kpina z ludzi kultury, śmiech ogarnia Całą Polskę. Do kultury weszła polityka i władza jak za bolszewika. A teraz w OW trzeba sprzątnąć niewygodnych. Polowanie na czarownice już jest, wstyd . Dla mnie Melomana to jak UM jako organizator powinien do czasu zakończenia wszelkich procesów pozwolić zarządzać p. Ewie F jako zastępcy Dyrektora. I z twarzą zakończyć tą szopkę rozbuchaną medialnie na wszystkich frontach. Wszystko pod publikę by budować pozycję polityczną. Tak więc chłopcze biegnij po kolejne instrukcje razem z p.o Dyrektorem. Bo na cyferkach się zna i programach księgowych ale nie jest w stanie odróżnić poszczególnych kompozytorów. Już czekam z utęsknieniem by przyjść na pierwszą premierę by osobiście Kobiecie powiedzieć, że zarządzanie operą to nie kabaret dla starszych księgowych ułożonych z głównym zarządcą. To nie prywatny folwark tylko instytucja będąca dorobkiem Polski. Brak honoru i kultury w zarządzaniu instytucjami kultury. Upadek dla polskiej klasy politycznej cofanie się do bolszewickich metod. Ale zawsze wszytko ma swój koniec i po początku. Tak więc Tomaszku K. biegnij na bazar bo tam będziesz grywał do kotleta jak to czynisz po parkach. Teraz kolejny ruch Panowie usunięcie zastępcy Dyrektora p. Ewy F. nie zasypiajcie idźcie na całość, co tam Wam kto zrobi. Jesteście " u Siebie w domu " to wszytko Wam wolno. A może kolejna jeszcze kontrola i zawiadomienie do prokuratury, koniecznie musi być. Kpina z ludzi kultury i normalnych Obywateli płacących podatki dla utrzymania takich fachowców i instytucji. Ale pozostaję przy myśli,że procesy się pokończą a p. Dyrektor Marcin we właściwy sposób będzie umiał wykorzystać wyroki, by dochodzić swych praw. A wszyscy widzą ile zarobił ciężką pracą to stać Go będzie na prawników. Błędne koło tylko szkoda,że dotyka ludzi i dorobku artystycznego uczciwych Artystów z "krwi i kości" Gdzie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, wyrażane zgody? SKANDAL jak na Ukrainie lub Białorusi bez obrazy. Oligarchia to za przyzwoite słowo.
~Ja tylko proszę...
2019-09-12 18:53:24
z adresu IP: (89.78.xxx.xxx)
Ocena: 3
Ktokolwiek zostanie nowym dyrektorem Opery Wrocławskiej, proszę, niech zwolni Annę Lichorowicz, bo jazgotliwy głos i okropne vibrato tej pani jest nie do zniesienia i rani uszy! Śpiewając tytułową Halkę na premierze była tak koszmarna w roli, że z całego serca kibicowałam związkowi Janusza i Zofii (którą kreowała wyśmienita Hanna Sosnowska).
~Olo
2019-09-12 11:21:32
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: -10
No to teraz uwaga, bo będę robił za wróżkę. Tym drugim dyrektorem zostanie... Budzanowski. Po pierwsze, kto go zna, wie, że facet stołka nie odda. Po drugie, Szurmiej to jego kumpel. To będzie zwykła ustawka. Wspomnicie moje słowa.
~Heinz Müller
2019-09-12 10:33:43
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 21
Ojej Meloman napisał takie brzydkie słowa o Edmundzie i zaraz będzie kontra do mnie, że napewno zły Heinz Müller jest psychiczny i narusza dobro społeczne i obraza i w ogóle. To nie ja pisałem, ale teraz to już cisza nad tą artystyczna trumną. Po Michnik i Edmundzie opera duchowo i finansowo mniej więcej przypomina Warszawę po powstaniu w 1944. A Edmund na pewno będzie zapraszany, przecież już się o niego wszyscy biją ;) takiego fachowca od podpisywania umów to ze świecą (Gromniczna) szukać.
~Meloman z Podlasia
2019-09-12 10:02:30
z adresu IP: (77.111.xxx.xxx)
Ocena: 18
Opera się zmieniła, to fakt. Grane mniej tytułów, w pozostałych występują gościnne solisci - znajome królika lub pana O. (zresztą, wcześniej teatr sobie jakoś radził bez casting managera, promującego klientów swojej agencji). Pojawiła się jakaś fundacja aka kółko wzajemnej adoracji - o co chodzi? Ile było wystawione premier przez Nałęcza, ale czy wszystkie są w repertuarze? Niektóre zeszły ze względu na bardzo słabe zainteresowanie publiczności (n.p. "Capuleti i Montecchi") niektóre - z przyczyn nieznanych (n.p. "Kant"). Kiedyś o superprodukcjach OW było głośno mówiono po całej Europie. Obecne "superprodukcje", wyreżyserowane przez amatorów na parkingu operowym - to jakaś kpina. OK, Nałęcz jest lepszym dyrygentem od Michnik, ale gorszym od gościnnych, których, widocznie, był zmuszony zapraszać, żeby ktoś zaprosił jego, bo tak to działa w Polsce. Skoro on jest "wybitnym twórcą", dlaczego świat go nie zna? Gdzie są zaproszenia od najlepszych europejskich instytucji? Nie ma. Natomiast nawet w Europie już wiedzą, że w Operze Wrocławskiej rządzi zakompleksiony, chciwy dyrektor, z którym nie da się współpracować. Przepraszam, rządził.
~Olo
2019-09-12 08:09:13
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 7
Jezu, ten Osowicz. Człowieku, nie myl wypowiedzenia ze zwolnieniem, bo Twojego artykułu wynika, że dyrektor poszedł na L4 i sam twierdzi, że to L4 jest nieważne. Czytaj czasem swoje teksty, nim je puścisz w sieć...
~Fortuna kołem się toczy
2019-09-12 08:07:05
z adresu IP: (78.11.xxx.xxx)
Ocena: -111
~A.B Karol P. ~Heinz Müller, Na zakończenie tej mało przyjemnej dyskusji. Zapewniam Państwa, iż nie znane są nikomu losy, ścieżki życia. W życiu nauczcie się skromności i pokory. Bo w tym momencie jesteście tak zepsutymi ludźmi, iż sam Jad, Toksyna, wszelkie zło jakie może w sobie nosić człowiek. Ale rozumiem używki odebrały rozum, problemy rodzinne gdzie rozpadła się rodzina, sprawy w sądach po nieprzedłużeniu umowy... to powody złości do otoczenia za przykre doświadczenia. Sami wiedzie jak zmieniła się Opera ile powstało dla publiczności dobrych cennych inicjatyw. Ile razy Spektakle były emitowane w TV Kultura. Nie ma co dyskutować (...) Ale Wasza arogancja( roszczeniowość), zaściankowość nie doceni nic . Bo mało widzieliście świata, mało wiedzie, mało wymagacie od siebie, żyjąc na haju po UŻYWKACH. Ohhhhh duży to problem niektórych. Czekajcie cierpliwie na głównego Gwiazdora Tomasza J. wtedy będziecie wspominać z sentymentem p. Dyrektora Marcina. On miał za miękkie serce bo dawno powinien połowę tych pieniaczy, krzykaczy zwolnić dając młodym normalnym ludziom szansę . Na tą chwilę pilnujcie by starczyło kasy na wypłaty jak się zacznie zarządzanie p. E.K. Pan Dyrektor po Marcu powinien wypowiedzieć tej Pani pracę. A On okazał serce a ZDRAJCA, bez lojalności, zasad i honoru wykazała się brakiem kręgosłupa. Ale przyjdzie czas na wszystko.Ale lewactwa we Wrocławiu jest jeszcze oh, jeszcze . Do widzenia.
~Apel
2019-09-11 14:12:38
z adresu IP: (5.174.xxx.xxx)
Ocena: 28
Niech Solidarność zajmie się swoimi pracownikami, a ZZPAMO zespołami i skończcie z tymi przepychankami. Jakbyście nie zauważyli, to wam rozjaśnię: Urząd Marszałkowski nie chce już współpracować z Nałęczem. Koniec z nim. W związku z tym zajmijcie pracownikami i przyszłością tej instytucji. Czas wprowadzić zmiany na dobre, jakich nie udało się doprowadzić do skutku za Nałęcza.
~Heinz Müller
2019-09-11 10:18:09
z adresu IP: (46.134.xxx.xxx)
Ocena: 27
Fortuna, refluksja, Dobrzynska, Werecik ma chyba jakas obsesje na punkcie prostego Heinza Müllera z Lichtensteinu. Napisałem tylko, ze odwiedziłbym tego biedaka schorowanego, a tu wiadro z pomyjami.
~Wiktor
2019-09-11 07:56:14
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 34
Oj refluksjo od wczoraj w operze jest wielkie święto że po 24 latach koniec tyrani, niszczenia. Odwołanego chorego będzie wspominać tylko kilka osób: dwie raszple z solidarności, cinkciarz, główna kadrowa, dwóch kierowników działów, trzech solistów z pięciu chórzystów i ich kierowniczka, trzy osoby z orkiestry i oczywiście najwspanialszy inspektor bibliotekarz. Obawiam się że to wszyscy którzy wspomną pana dyrektora jak to za jego czasów można być niekompetentnym. Wszyscy którym leży dobro opery wiedzą że zaraz nie będzie cudownie bo procesu zniszczenia nie da się naprawić w tydzień ale proszę państwa myślę że po wyborach nowego szefa jeżeli urząd Marszałkowski i minister boże byle by po wyborach nie było Glińskiego i Zwinogrodzkiej posłucha związku pamo i artystow mamy szansę mieć w końcu ekstraklasę w operze a nie ligę okręgowa z korupcja w tle.
~Fortuna kołem się toczy.
2019-09-11 07:34:41
z adresu IP: (78.11.xxx.xxx)
Ocena: -116
~Heinz Müller Tomasz Kubon główny kejterze i trollu, zleceniobiorco na usługach zleceniodawcy. Zacznij biegać do UM by Cię przyjęli do orkiestry wraz z rodziną. Bo to Twój główny cel tej prywatnej wojenki , którą prowadziłeś od ponad roku. Oszczerstwa, kłamstwa, pogarda mowa nienawiści to Twe motto życiowe. Zatroszcz się o własną rodzinę i zdrowie psychiczne , bo słabo z nim z tego co się widzi . Ach polecam zapisz się na lekcje śpiewu, to może też będzie etat jak pojawią się posiłki w osobie dyrektora artystycznego Tomasza J. Oj taaaak, to jest super persona dla Teatru. Już ten największy fachowiec z dolnego śląska ma na swym koncie zniszczone dwie instytucje kultury , bo liczą się tylko własne interesy ,rodzinka na scenie. Historia, że księgowa pełni funkcję p.o. Dyrektora Teatru, to chyba jakiś żart. Jak się nie ma zaufania do P. Dyrektora to jak można powołać na to stanowisko osobę współodpowiedzialną za finanse, okazując zaufanie. Jeżeli głosi się hasła o niegospodarności, nadużyciach finansowych , to jest w tym samym kręgu odpowiedzialności. Osoba przyjmująca to stanowisko pokazała, że nie ma kręgosłupa moralnego, żadnych zasad ani lojalności .Kpina, lewactwo okazanie braku szacunku, dbałości i profesjonalizmu, pod własny kapitał polityczny. Co do zadań to niech ta Pani zacznie myśleć czy w przyszłości starczy Jej zasobów materialnych do sprzątania tego " G"(...) A ten obecny "BURDEL" jak został zrobiony z Opery będzie sprzątany długi czas... A ludzie w Nim pracujący będą z sentymentem wspominać czasy zarządzania p. Dyrektora. Opera będzie w rozwoju wydarzeń kopią Teatru Polskiego. Bo jak może być inaczej, trzeba robić bałagan tu na miejscu by brylować w małych miasteczkach na obrzeżach województwa robiąc własne interesy w radach nadzorczych itp. Ktoś zbija kapitał polityczny posądzając, kogoś za nadużycia finansowe a sam nie patrzy w lustro Kim jest ,co wyczynia , ale jest u siebie bo urodził się we Wrocławiu. To wszystko mu wolno. Tu nasuwa się pytanie, czy ktoś będąc urzędnikiem w sektorze publicznym, nie nadużywa stanowiska pod swoje własne interesy finansowe, polityczne. Dostał Teatr wielką szansę ale polityka weszła z brudnymi butami.Gdzie od czerwca 2018 roku niszczy go dalej wprowadzając destrukcję.Za moment odejdą sponsorzy, poczekamy na wynik finansowy TEATRU jako rezultat pracy "Super DUETU.
~Heinz Müller
2019-09-11 00:49:16
z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ocena: 60
Odwiedziłbym tego biednego schorowanego pracownika opery. Ciekawe jakie zadania mu księgowa przydzieli
~Paweł
2019-09-10 21:52:23
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 25
Biedny pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski, rozchorował się akurat wtedy, gdy miał dostać wypowiedzenie. Na jakie schorzenie cierpi? Na depresję spowodowaną faktem, że nie będzie już zasysał dziesiątek tysięcy złotych?
~franek
2019-09-10 21:33:28
z adresu IP: (91.90.xxx.xxx)
Ocena: -30
Większość mieszkańców Dolnego Sląska ma to gdzieś kto będzie dyrektorem teatru.
~JCTJ
2019-09-10 20:18:01
z adresu IP: (88.156.xxx.xxx)
Ocena: 10
Kiedy politycy biorą się za ręczne sterowanie kulturą, to albo wychodzi z tego wielkie "G", albo rewolucja. Czasem najpierw G, a potem rewolucja.
~Żart z Opery
2019-09-10 18:33:24
z adresu IP: (83.17.xxx.xxx)
Ocena: -125
To mnie interesuje jedno tylko. Strata zaufania do p. Dyrektora a powołanie tej samej osoby pani księgowej na p.o dyrektora. Czy to nie ta sama pani podpisywała umowy ( notabene zgodnie z prawem p. Dyrektorowi za dyrygowanie) To chyba żart na kapitał polityczny przed wyborami. Jak świat jeszcze takich szopek to nie było w instytucji kultury jakim jest OW. Teraz p. Wojewoda ponownie powinien zaskarżyć powyższą uchwałę do czasu wyjaśnienia wszelkich procesów. Ta Pani dla mnie równa się p. Dyrektor. Ktoś naprawdę z Opery Wrocławskiej zrobił „ operę mydlaną”. Jak w takich warunkach mają pracować normalni ludzie. Ja będąc na miejscu p. Dyrektora zgłosiła bym się do konkursu bo nic nikomu nie ukradł ciężko pracował jako dyrygent, mając zgodę wszystkich. Smutne bo ten „ polityczny bałagan pod publikę” trzeba będzie długo sprzątać. A ucierpi instytucja.
~POwiec ale juz NIE
2019-09-10 18:32:56
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 34
PANIE NIESIOŁOWSKI Wkroczy ZUS I JEST MOC PRAWNA. TEGO PANU ZYCZE
Reklama