80 lat temu urodził się Kornel Morawiecki, opozycjonista czasów PRL

IAR,mk | Utworzono: 2021-05-03 08:20 | Zmodyfikowano: 2021-05-03 10:32
A|A|A

fot. archiwum RW

Rodzina, przyjaciele i znajomi upamiętnili marszałka seniora składając także kwiaty pod pamiątkową tablicą w Obornikach Śląskich.

- Dla mojego ojca zawsze najważniejszy był człowiek - mówiła Anna Morawiecka:

- Największym hołdem jaki możemy oddać Kornelowi Morawieckiemu jest realizacja jego pomysłu na Polskę - mówił obecny na uroczystości wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma:

Od młodości, która przypadła na lata PRL, angażował się w działalność polityczną. W 1968 roku uczestniczył w strajkach studenckich. Później drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistyczne za represje stosowane wobec protestujących. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu i współorganizował regionalne struktury Solidarności. Jesienią 1981 został delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia tego samego roku, ukrywał się. Wykorzystując zakonspirowaną strukturę, rozpoczął działalność poligraficzną i wydawał prasę. Już 14 grudnia od rana we Wrocławiu był kolportowany pierwszy numer drugoobiegowego pisma "Z dnia na dzień". Kornel Morawiecki drukował też wydawnictwa Regionalnego Komitetu Strajkowego "Solidarność".

- Z Kornelem Morawieckim poznaliśmy się podczas pracy na uczelni, gdy wstępowałem do założonej przez niego organizacji związkowej - wyjaśnia jego wieloletni przyjaciel Piotr Medoń:

W czerwcu 1982 roku założył we Wrocławiu Solidarność Walczącą, która była jedną z największych podziemnych organizacji PRL. Przyjęła bezkompromisową linię polityczną, stawiając za cel całkowite odsunięcie od władzy komunistów oraz przywrócenie Polsce i innym krajom niepodległości. Solidarność Walcząca realizowała swoje cele nie tylko poprzez masowe demonstracje uliczne, ale też przez tworzenie konspiracyjnej struktury wydawniczej i działalność radiową. Od 1982 roku, początkowo tylko we Wrocławiu, emitowano audycje Radia Solidarność Walcząca. Szybki rozwój organizacji oraz powstawanie kolejnych oddziałów w największych polskich miastach spowodowały, że Służba Bezpieczeństwa uznała SW za zagrożenie dla systemu. Ogólnokrajowemu rozpracowaniu Solidarności Walczącej nadano kryptonim "Ośmiornica". Pomimo zaangażowania dużych sił i środków, bezpiece nie udało się sparaliżować formacji i do końca pozostała ona w niewielkim stopniu zinfiltrowana. Jesienią 1987 roku Kornel Morawiecki został aresztowany. Po kilku miesiącach w areszcie na Rakowieckiej w Warszawie, w kwietniu 1988, deportowano go z Polski bez prawa powrotu. Trzy miesiące później nielegalnie wrócił do kraju i ponownie stanął na czele Solidarności Walczącej. Ujawnił się dopiero w czerwcu 1990 roku.

W przełomowym roku 1989 był przeciwny porozumieniu zawartemu przy Okrągłym Stole. By wyrazić swój sprzeciw, w 1991 roku podczas telewizyjnej kampanii przed wyborami parlamentarnymi wywrócił przed kamerami telewizyjnymi okrągły stół. Także przez wszystkie kolejne lata tłumaczył, że - w jego opinii - Okrągły Stół był propozycją na reformę systemu, a nie na pokonanie komunizmu. To był powód, dla którego Solidarność Walcząca nie aprobowała tej drogi i nie weszła w układ "okrągłostołowy". Przez lata ocena Kornela Morawieckiego w tej kwestii nie uległa zmianie. W 1990 i 2015 roku Kornel Morawiecki chciał wystartować w wyborach prezydenckich, nie zebrał jednak wymaganych stu tysięcy podpisów. Udało mu się to w międzyczasie - przed wyborami w 2010 roku. W pierwszej turze zajął 10. miejsce, otrzymując 0,13 procenta głosów. W drugiej turze ogłosił poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. W 2015 roku uzyskał mandat poselski, startując z listy partii Kukiz'15 i wkrótce został marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji. W kwietniu 2016 roku zrezygnował z członkostwa w klubie poselskim Kukiz’15 w związku z oddaniem za niego głosu przez posłankę Małgorzatę Zwiercan w głosowaniu nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Potem założył koło poselskie i zarejestrował partię Wolni i Solidarni. W 2018 roku Kornel Morawiecki został powołany na przewodniczącego Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Urodził się 3 maja 1941 roku w Warszawie. Z wykształcenia fizyk teoretyk, w 1970 roku uzyskał stopień doktora po napisaniu pracy poświęconej kwantowej teorii pola. Najpierw pracował na Uniwersytecie Wrocławskim - w Instytucie Fizyki Teoretycznej oraz Instytucie Matematyki - później, w latach 1973 - 2009 na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Uczestniczył w fali strajków studenckich 1968 roku, wydawał ulotki przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, a następnie przeciwko stłumieniu przez władze protestów robotniczych na Wybrzeżu w 1970 roku. Przez 10 lat (1979-1989) był redaktorem naczelnym i wydawcą podziemnego miesięcznika "Biuletyn Dolnośląski".

Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w czerwcu 1979 roku, witał papieża w Warszawie, Częstochowie i Krakowie z biało-czerwonym transparentem z napisem "Wiara i Niepodległość". W czasie I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność był jednym z inicjatorów przyjęcia przez delegatów "Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej". W odezwie wzywano związkowców krajów bloku radzieckiego do wspólnej walki o prawo do swobody zrzeszania się. Za działalność na rzecz niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku odmówił przyjęcia Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, uznając, że reprezentowanej przez niego Solidarności Walczącej należy się najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego. W marcu 2019 roku premier Węgier Viktor Orbán przyznał mu Krzyż Komandorski Orderu Zasługi.

27 września został uhonorowany Orderem Orła Białego. Odznaczenie zostało przyznane "w uznaniu znamienitych zasług Kornela Morawieckiego na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej" - podano w uzasadnieniu. 29 września Kornel Morawiecki został laureatem wyróżnienia "Drzwi do Wolności", przyznanego podczas XI Festiwalu Filmowego "Niepokorni - Niezłomni - Wyklęci" w Gdyni. Nagroda ta honoruje odwagę oraz poświęcenie bohaterów podziemia niepodległościowego i solidarnościowego, jak również osoby, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności. Pośmiertnie, 5 grudnia 2019, Kornel Morawiecki otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. W zeszłym roku został pośmiertnie wyróżniony Nagrodą im. św. Grzegorza I Wielkiego przyznaną przez miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo” za 2019 rok.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~PRW
2021-05-04 06:53:44
z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ocena: 0
Szkoda, że synek zszargał nazwisko
~asdef
2021-05-03 16:42:02
z adresu IP: (78.9.xxx.xxx)
Ocena: 9
Czy to ten Pan, który wyjeżdżał za granicę, gdy inni mogli tylko palcem po mapie?
~***** ***
2021-05-03 15:45:15
z adresu IP: (213.5.xxx.xxx)
Ocena: 7
Dziękczynna,jak rozumiem
~Wolòw
2021-05-03 14:51:50
z adresu IP: (176.221.xxx.xxx)
Ocena: -5
U nas również była msza niestety z elementami polityki, pisze Kurier Gmin
~dwd
2021-05-03 11:35:30
z adresu IP: (89.64.xxx.xxx)
Ocena: -8
Panie Marszałku RIP. do PRW - Msza św. jest odprawiana.
~wrocławianin
2021-05-03 10:24:58
z adresu IP: (31.11.xxx.xxx)
Ocena: -6
Wielki Człowiek, Wielki Polak, Wielki Patriota, Wielki Polityk, Wielki Ojciec Rodziny! Cześć Jego Pamięci!
~Świece
2021-05-03 10:22:29
z adresu IP: (31.0.xxx.xxx)
Ocena: 0
hanukowe
Reklama