Jak rozliczyć PIT-11? Twój e-PIT a dokumenty od pracodawcy?

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-05-23 10:38 | Zmodyfikowano: 2023-05-23 10:42
Dodaj do Wykop.pl
Jak rozliczyć PIT-11? Twój e-PIT a dokumenty od pracodawcy? - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


PIT-11 a PIT-37 - jak przygotować się do rozliczenia?

Deklaracje PIT do urzędu skarbowego składają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. PIT 11 to formularz deklaracji PIT dla płatnika, a więc instytucji/firmy, która wypłaca podatnikowi przysługujące mu z tytułu umowy o pracę, zlecenia, umowy dzieła, renty, emerytury, stypendium dochody pomniejszone o odpowiednie zaliczki na podatek dochodowy. Przez taką deklarację PIT kierowaną do urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika przedsiębiorca lub inna instytucja informuje US o przychodach, kosztach uzyskania przychodu, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nie informuje natomiast (ponieważ nie posiada takiej wiedzy) o ulgach i odliczeniach od dochodu, a także innych ewentualnych źródłach dochodu. Dlatego też formularze PIT ostatecznie złożyć musi także każdy podatnik. W większości przypadków robi się to na deklaracji PIT-37.


Informacja o pobranych zaliczkach i twoich dochodach a PIT online

Przygotowanie do zeznania rocznego PIT jest stresujące dla wielu osób. Warto jednak przypomnieć, że od kilku lat działa tzw. twój e-PIT, a więc wypełniony formularz PIT, który Ministerstwo Finansów przygotowuje na podstawie przesłanych, dotyczących Ciebie, PIT-11 od przedsiębiorców. Nawet jeśli jest ich kilku, to obecnie druki PIT dostępne na twojej indywidualnej stronie podatkowej (logowanie za pomocą profilu zaufanego) stanowią połączenie wszystkich informacji, co pozwala ci taki dokument wygodnie rozliczyć. Pamiętaj jednak, że zaakceptowanie bez żadnych zastrzeżeń takiego dokumentu oznacza, że nie korzystasz z dostępnych ulg i odliczeń. Oczywiście jeśli nic takiego w danym momencie ci nie przysługuje, skorzystanie z usługi twój e-PIT jest najwygodniejszym rozwiązaniem, natomiast jeśli masz szansę na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego, warto z niej skorzystać.


Jak ostatecznie oblicza się podatek dochodowy? 

W deklaracji PIT składasz informację o przychodach i kosztach ich uzyskania. W Polsce obowiązuje bowiem podatek dochodowy. Aby ustalić wysokość należnego za dany rok podatku, potrzebna jest informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Urząd skarbowy takie informacje otrzymuje właśnie przez PIT-11 składany przez pracodawcę. To on bowiem w twoim imieniu opłaca zaliczki na podatek dochodowy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Z informacji PIT tego typu nie wynika jednak, czy przysługują ci jakieś ulgi lub odliczenia od dochodu, a to ostatni element, który pozwala ustalić wysokość twojego podatku dochodowego. To zadanie zostaje całkowicie po twojej stronie. Jeśli nie zgłosisz ulgi lub odliczenia to twój PIT-37 nie będzie ich zawierał, co oznacza, że zapłacisz wyższy podatek dochodowy niż ten, który w rzeczywistości ci przysługuje. Rozliczenie PIT warto więc przygotować w sposób przemyślany z uwzględnieniem wszelkich przysługujących ci zniżek. To jednak oznacza, że nie możesz po prostu zaakceptować przygotowanego formularza, ale przygotować samodzielnie jego wersję z uwzględnieniem przysługujących ci odliczeń.

pit 11


Kiedy należy złożyć dokumenty do urzędu skarbowego? Twój e-PIT

PIT-37 podatnik ma obowiązek złożyć do końca kwietnia każdego roku. Jeśli 30 dzień tego miesiąca wypada w weekend, termin przedłuża się do 2 maja. Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, umowę zlecenie, odbierasz rentę, emeryturę, stypendium i nie złożysz do US osobnego rozliczenia podatkowego, przyjmuje się, że zgadzasz się na to, które wynika ze złożonych przez płatników dokumentów PIT-11. Nie musisz więc nic robić. Pamiętaj jednak, że jeśli z obliczeń wyniknie niedopłata, to masz obowiązek ją uregulować również do 30 kwietnia. 

Jeśli chcesz skorzystać z odliczeń lub ulg podatkowych, PIT musisz złożyć samodzielnie. Nie oznacza to jednak, że musisz go w pełni samodzielnie przygotować. Do twojej dyspozycji są programy, które posłużą wsparciem w tym zadaniu. A właściwie — zrobią większość rzeczy za ciebie. Najpierw program zada ci kilka prostych pytań, na podstawie których ustali, jaki formularz musisz wypełnić. Następnie poprosi cię o wprowadzenie danych. Wszystkie obliczenia wykona za ciebie, dzięki czemu ryzyko błędu zostanie zminimalizowane właściwie do zera. Ponadto program uniemożliwi ci wysłanie niepełnego dokumentu. Jeśli w PIT zabraknie danych osobowych, nie podasz adresu we właściwym miejscu — program nie pozwoli ci wysłać dokumentu, dzięki czemu również uchroni cię od konieczności tłumaczenia się w urzędzie skarbowym. Pozwoli ci natomiast uwzględnić w rozliczeniu przysługujące ci odliczenia i ulgi, podpowie właściwe dla nich formularze. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia przygotowanie rozliczenia, więc coraz więcej osób chętnie z takiego wsparcia korzysta.

Reklama