Wrocław: Kamienice przy Pułaskiego nie będą wyburzone!

Piotr Kaszuwara | Utworzono: 2016-10-02 16:16
A|A|A

Fot: TUMW

W krótkim wpisie czytamy, że kamienice przy ul. Pułaskiego nie zostaną wyburzone. Prezydent napisał, że magistrat przystępuje do prac nad zmianą planów. Efektem ma być nie tylko ocalenie budynków przed rozbiórką, ale także ich remont i ostateczna sprzedaż. Spór w tej sprawie toczy się już blisko dwa lata, kiedy to decyzją miejskiego konserwatora, obiekty wpisane do rejestru zabytków miały być wyburzone, a w ich miejsce miała powstać dodatkowa jezdnia. W walkę o budynki włączyli się wrocławscy aktywiści z Akcji Miasto, Towarzystwa Upiększania Miasta oraz stowarzyszenie "Monitoring Zabytków", które ma już na koncie uratowanie jednej z kamienic w Szczecinie. Wyburzenie budynków miało służyć udrożnieniu ruchu na przedmieściu Oławskim. Rozbiórka była planowana już na ubiegły rok.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~auto smog
2019-01-15 19:37:18
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 0
Żadnych wyburzeń, jak wam za ciasno na ulicach to są tramwaje autobusy a nie rzęchami jeszcze je zapełniać
~wraw
2019-01-15 12:18:30
z adresu IP: (37.128.xxx.xxx)
Ocena: 0
będą topić miliony w remonty tych ruder, kolesie znowu zarobią
~loko
2017-03-16 11:24:27
z adresu IP: (193.59.xxx.xxx)
Ocena: 0
I dla tego nie zagłosuję na dutkiewicza ani jego ziomków w nadchodzących wyborach!!!!!!!!!
~Zek
2017-03-15 07:41:08
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 0
Miasto musi się rozwijać i pewne wyburzenia są konieczne. Nikt mi nie powie, że ta sterta gruzów to są zabytki. Jak takie cenne to je przenieś w inne miejsce. Rzymianie już wiedzieli, jak ważne są drogi. Ta trasa z tunelem jest niezbędna.
~Grzegorz
2016-10-04 11:13:15
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: -1
Panie Robercie, w celu weryfikacji pańskiej tezy nt. przepustowości, kieruję Pana ku korki na zwężeniach na A4. Fizyczna niemożliwość. Przepustowość drogi determinują wąskie gardła. Jeśli zaś cały odcinek jest bardziej wydajny, tym większe ryzyko niebezpiecznych zdarzeń w pkt. krytycznym.
~Robert
2016-10-04 09:35:29
z adresu IP: (178.43.xxx.xxx)
Ocena: -2
a tak w ogóle to po co we Wrocławiu mieszkańcy? a jeszcze mieszkańcy, którzy mają samochody? idealny wrocławianin jeździ rowerem na stadion miejski (słucha koncertów żab z sąsiadującego stawu, ponieważ koncert jest raz w roku i to tylko w latach parzystych), po naładowaniu baterii przemieszcza się rowerem do NFM......... i nie potrzebuje pracować, przemieszczać się po mieście ponieważ ma 500+.... zadania gminy: Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
~Grzegorz
2016-10-04 08:10:14
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: -4
Nie bardzo widać sens burzenia tych budynków, skoro na ten moment wąskim gardłem jest głównie przejazd pod torami i wraz ze skrzyżowaniami. Nawiązując do jednego z komentarzy- budynki nie muszą wcale mieć wyjątkowych walorów. Mającna uwadze bylejakość wytworów architektonicznych deweloperów wrocławianie powiini doceniać swe zabytki. Nawet te zapuszczone przez właściciela- najczęściej miasto. Samorządowi chciałbym również przypomnieć o istnieniu estakad.
~Rutkos
2016-10-03 15:36:27
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -2
Panie Prezydencie nie cofaj się, te kamienice powinny być wysadzone w powietrze, teraz tylko czekać jak Dutkiewicz wycofa się z budowy mostu wschodniego i już jesteśmy w 19wieku
~nonsens
2016-10-03 07:47:11
z adresu IP: (213.231.xxx.xxx)
Ocena: -8
Wszechobecne zarzuty pod adresem miasta dot. niedrożności dróg w centrum w tym momencie powinny być kierowane pod adresem tej setki młodych ludzi, którzy szukają chwilowej sławy. Z całym uwielbieniem dla architektury Wrocław z XIX i XX wieku, rezygnacja z części z niej jest niezbędna, aby udrożnić miasto.
~Wroclawski
2016-10-02 22:14:25
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 7
Bardzo dobra decyzja! Brawo!!!
Reklama