Spędź bezpieczne ferie (PORADNIK)

Andrzej Andrzejewski | Utworzono: 2016-01-28 13:49
A|A|A

Policyjna akcja „BEZPIECZNE FERIE 2016” na Dolnym Śląsku

 Funkcjonariusze już rozpoczęli działania profilaktyczno
– kontrolne. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego
wypoczynku dzieciom, które będą uczestniczyć w zorganizowanych
formach wypoczynku jak i tym, które pozostaną w miejscu zamieszkania.
Działania realizowane w szczególności przez policjantów prewencji
oraz ruchu drogowego, obejmą kilka obszarów:

* bezpieczeństwo na drogach
* bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku
* bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania
Dolnośląscy funkcjonariusze swoje działania związane z
bezpieczeństwem podczas zimowego wypoczynku realizują już od połowy
stycznia 2016. Mimo tego, że dla dzieci i młodzieży województwa
dolnośląskiego ferie rozpoczną się dopiero z początkiem lutego, to
w naszym regionie, w miejscach turystycznych już wypoczywają dzieci i
turyści z innych regionów Polski. Teraz funkcjonariusze realizując
działania w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2016”, szczególną
uwagę zwracają też na bezpieczeństwo dzieci z Dolnego Śląska,
którzy od początku lutego br. rozpoczynają ferie.
Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku
dzieciom i młodzieży, które uczestniczą w zorganizowanych formach
odpoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania.
Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. organizują
spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone
zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich
unikania.
W okresie ferii policjanci ponadto:
* kontrolują miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające
różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorniki wodne oraz miejsca
zimowych zabaw,
* kontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku, pod kątem wszelkiego
rodzaju nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu
wypoczywających,
* kontrolują miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod
kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może
dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.
Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci współpracują z
organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb
oraz instytucji, w tym m.in.: GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych,
Straży Rybackich.
Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i
młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii dzieci z województwa
dolnośląskiego będą, jak co roku prowadzili kontrole stanu
technicznego autokarów. Sprawdzenia będzie można dokonać w stałym
punkcie kontroli autobusów w trakcie ferii od poniedziałku do soboty w
godz. od 6.00 do 9.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (parking przy
Wzgórzu Andersa). W niedzielę oraz innych godzinach po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym do Wydziału Ruchu drogowego Komendy Miejskiej
Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze ruchu drogowego będą sprawdzać
między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan
trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek.
W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole są również realizowane
na dolnośląskich trasach, podczas wzmożonych działań drogowych.
Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i
wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracają na:
* stan trzeźwości kierowców,
* przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
* nieprawidłowe wyprzedzanie,
* stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów,
* zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i
kierowania,
* prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.
W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmą
czynności zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielą
kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach w ruchu i
zorganizują objazdy.
Dla rodziców i opiekunów dzieci istnieje również możliwość
sprawdzenia autobusu na specjalnej stronie „Bezpieczny autobus”
uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
BezpiecznyAutobus.gov.pl
„Bezpieczny Autobus", to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat
autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić
czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać:
* posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
* posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją,
kiedy powinno się odbyć kolejne badanie,
* jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony,
a także:
* stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego
(uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy od 2014
roku),
* dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu.
Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej
rejestracji autobusu w Polsce. Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji
Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych
na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Policja apeluje!
Główną przyczyną wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym jest
lekkomyślność osób, które nie zastanawiając się nad
konsekwencjami, wchodzą na zamarznięte zbiorniki wodne. Szczególnie
niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść akwenów, cieków wodnych,
mostów, śluz i wszelkich innych miejsc na lodzie, gdzie występują
rysy, pęknięcia.
Unikniemy niebezpieczeństwa tylko wtedy, gdy nie będziemy wchodzić na
pokryty lodem zbiornik. W innym przypadku zawsze musimy wziąć pod
uwagę możliwość załamania się lodu, co dla nas samych lub innych
osób może skończyć się tragicznie.
Jeśli lód się pod tobą załamie postępuj w następujący sposób:
* Nie wykonuj gwałtownych ruchów.
* Natychmiast wołaj o pomoc.
* Spróbuj wydostać się na lód w kierunku, z którego przyszedłeś.
W tym celu świadomie załamuj przed sobą lód do momentu, aż będzie
on na tyle twardy żebyś mógł wydostać się na niego. Rozłóż
szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód, który nie będzie się
już załamywał.
* Po lodzie poruszaj się czołgając, a w miarę jak lód będzie
grubszy na czworakach.
* Znajdź ciepłe schronienie najszybciej jak to jest możliwe.
Jeśli zauważyłeś, że pod kimś załamał się lód:
* Alarmuj!
* Jeżeli podejmiesz decyzję o udzieleniu pomocy, przed wejściem na
lód upewnij się, czy jest to bezpieczne. Idąc z pomocą drugiej
osobie musisz pamiętać o własnym bezpieczeństwie.
* Posłuż się długą liną, gałęzią, ubraniem lub czymkolwiek
innym, czym mógłbyś wyciągnąć poszkodowanego.
* Do osoby będącej w wodzie podchodź na czworakach, czołgając się
lub pełzając, unikając wejścia na cienki lód.
Po wyciągnięciu osoby z wody, udziel pierwszej pomocy:
* W celu ochrony przed utratą ciepła zmień jej jak najszybciej
ubranie na suche (np. załóż własną kurtkę, bluzę, sweter),
jeżeli istnieje taka możliwość okryj ją kocem.
* Poczekaj na przyjazd karetki pogotowia.
* Osobie przytomnej możesz podać osłodzony ciepły napój (bez
alkoholu).

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama